Jaké příznaky lze považovat za projevy demence?

Ilustrační foto: archiv

Časné odhalení demence není vždy snadné. Pacient obvykle poruchu sám nerozpozná nebo se stydí a příznaky maskuje. Mírné kognitivní odchylky myšlení, zapomínání či zhoršení úsudku jsou okolím často mylně považovány za přiměřené věku, a to i v případě závažnějších výpadků paměti.

Narušených schopností si obvykle všimneme při běžném rozhovoru. Indiciemi mohou být četné nepřesnosti, logické chyby ve výpovědích, složité hledání slov při komunikaci, obtížné vybavování si některých událostí a údajů.

Pacienty nejčastěji přivádějí k lékaři potíže s pamětí a myšlením. Často ale na problémy upozorní spíše rodina nebo přátelé. Postupně může nemoc vést až ke změně celé osobnosti, primární poruchou bývá zhoršení poznávacích procesů, především inteligence a paměti, nezřídka dochází ke změnám emočního ladění a chování.

Příklady varovných signálů

  • Každému se občas stane, že si nevybaví jméno, zapomene telefonní číslo, kolikátého je nebo kam má namířeno.
  • Lidé s Alzheimerovou chorobou ale zapomínají častěji a číslo či jméno si nemusí vybavit vůbec.
  • Také se snadno ztratí ve vlastní ulici, v rodném městě nebo si neuvědomují, jak se na určité místo dostali.

 

Poradna pro zdravé stárnutí
Proč se ptát odborníků na demence Alzheimerovou chorobou a dalšími demencemi je v Česku postiženo více než 150 000 občanů a odhaduje se, že během následujících dvaceti let stoupne jejich počet na více než 300 000. Alzheimerova demence je charakteristická plíživým začátkem, který bohužel často uniká pozornosti okolí. Pokud jste na pochybách, zda se u blízkého příbuzného či známého jedná o přirozené projevy stárnutí, nebo o příznaky počínající demence, zašlete dotaz do naší poradny na www.alzheimercentrum.cz/poradna.

Ptejte se na cokoliv
Nebojte se jakékoliv otázky. Metodikové pro danou problematiku a rovněž lékaři různých specializací poradí všem, kteří mají podezření, zda u jejich blízkých nemůže být důvodem zapomínání, zmatenosti a podobných příznaků právě Alzheimerova choroba či jiné demence. Pokládejte otázky ze sociální, zdravotní či z ošetřovatelské oblasti. Odborníci pomohou také s výběrem vhodného zařízení, zajistí testování paměti, což je první krok v řadě vyšetření k určení diagnózy.