Jaká jsou úskalí hromadného nakupování

e commerceTato forma nakupování je velmi zajímavá pro kupujícího i pro obchodníka. Nese s sebou však i několik skutečností, na něž si obě strany musí dát pozor.

Objevily se již například falešné webové stránky, které propagují nabídku a očekávají platbu firmě, jež ve neskutečnosti neexistuje nebo je založena pouze za účelem podvodného získu finančních prostředků. Jedná se zejména o stránky založené na Facebooku nebo jiných sociálních sítích, kde je pak velmi těžké vymoci zaplacené peníze zpět.

Dalším rizikem je i následný bankrot firmy, jež komoditu s výraznou slevou nabízí. Pokud si zakoupíte a zaplatíte voucher platný např. do 31. 12. 2011, můžete jej využít kdykoli po dobu jeho platnosti. Firma však v létě roku 2011 zkrachuje a uzavře svou činnost.

Vy již nemáte kde kupon uplatnit a zaplacené peníze můžete požadovat zpět pouze po provozovateli slevového webu. Zda vám peníze vrátí, závisí na jeho obchodních podmínkách a slušnosti přístupu k podnikání v této oblasti.

Z tohoto důvodu se již provozovatelé největších slevových portálů domlouvají na společné myšlence vytvořit instituci, jež by bděla nad dodržováním pravidel férového podnikání v této oblasti. Vzniká etická platforma, která by sdružovala provozovatele slevových webů a také by například zavazovala členy k tomu, aby nesli riziko úpadku firem, pro něž prodali slevové kupony.

V případě bankrotu by měli povinnost peníze zákazníkovi vrátit. Etický kodex by obsahoval samozřejmě více smluvních dohod, například tu, že nabízené komodity nebudou uměle předražovány, aby sleva pak vypadala lákavěji, nabídky nebudou propagovány přes sociální sítě, budou použity věrohodné obrázky apod.

Hromadné slevy z pohledu podnikatelů

Obchodníci se k nabídce propagovat své služby formou skupinové slevy nestaví vždy úplně pozitivně. Počet jejich nových zákazníků by sice mohl výrazně narůst, ale s rizikem prodeje za zlomek původní ceny.

Objednací kalendáře a provozovny se zaplní novými nakupujícími, a tím se výrazně omezí možnost návštěvy stálých a dlouhodobých klientů, kteří platí vyšší cenu v rámci svých permanentek. Mohlo by tedy dojít k odlivu těchto stálých zákazníků a to si žádný obchodník nepřeje, přestože mu vzniká vidina velké skupiny nových, ovšem v této chvíli jen potenciálních klientů.

Pokud se jedná o službu, u níž je nutná i osobní součinnost jejího poskytovatele, například masáže, výukové kurzy, prohlídky apod., jistou úlohu může sehrát i obchodnické „podvědomí“, které ví, že poskytuje nabídku s výraznou slevou. Tím může utrpět i okamžitá kvalita poskytované služby, což by se opět mohlo odrazit v odlivu stálých i nových zákazníků, lákaných právě přes slevovou akci.

Mezi zájemci o slevové nabídky se objevují i ti, kteří záměrně vyhledávají zboží nebo službu výhradně se značnou slevou. Z takových „lovců slev“ se ale většinou nikdy nestanou stálí zákazníci a nákup u stejného obchodníka nebudou nikdy opakovat, ledaže by opět nabídl výraznou výhodu. V takovém případě by propagační akce přišla vniveč a prodejcům by se nevyplatila, pokud mimořádně nabízeli zboží nebo službu pod hranicí svých nutných nákladů.

Problémem také může být nabídka, která je propagována na celostátním internetovém serveru, ale zaměřena je regionálně nebo provozovna obchodníka není přijatelně dosažitelná. Může se například jednat o nabídku autoservisu v Mníšku pod Brdy, která je cenově zajímavá, ale z Prahy tam kvůli ušetřeným nákladům nikdo nepojede. Večeře v restauraci U Třech vran v Praze-Uhříněvsi za 40 % běžné ceny je pak atraktivní pouze pro obyvatele jihovýchodní části Prahy apod.

I přes některé drobné nepříjemnosti je forma hromadného nakupování neboli skupinových slev většinou výhodná pro obě strany. Tedy pro obchodníka i zákazníka. Pokud je vše dobře ošetřeno smlouvou, jsou jasně dána pravidla, vybrány vhodné komodity a podnikatelé se zaručí za kvalitu, rozhodně lze považovat tento „nový“ způsob nabídky za velmi dobrý a úspěšný nápad výhodný pro každého, kdo s ním umí dobře pracovat, korektně jej nabízet a správně poptávat.

Dobnet jde také cestou hromadných nákupů

Poskytovatel internetové sítě DOBNET, o. s., pro oblast Dolní Berounka se také rozhodl využít myšlenky „hromadného nakupování“ a jeho výhod. Nabízí obyvatelům tohoto regionu svůj nový slevový portál. Nové internetové stránky nesou název Červená myš (resp. www.cervenamys.cz) a jsou úzce organizačně propojeny se sdružením DOBNET.

Tím je zaručena kvalita služeb, protože toto sdružení poskytuje internetové připojení, vydává tento měsíčník DOBNETzpravodaj, má svoji kancelář v Dobřichovicích, vlastní internetový zpravodajský portál iDobnet.cz a na trhu působí více než pět let. Slevový portál Červená myš je tedy jedním z dalších projektů sdružení DOBNET, který se bude specializovat na propagaci firem v tomto regionu, a zejména na nabídky s výraznou slevou principem hromadného nakupování.

Riziko úpadku provozovatele portálu tedy není na místě a obchodníci, kteří budou nabízet své služby nebo zboží ve slevě, budou pečlivě vybráni. S mnohými již sdružení DOBNETdlouhodobě spolupracuje. Rozhodně se při výběru budeme zaměřovat na regionální firmy v této oblasti tak, aby slevové nabídky mohli využít právě místní zákazníci.

Velkou výhodou také bude možnost zakoupení slevového kuponu přímo v kanceláři DOBNETu v Dobřichovicích a platby v hotovosti nebo platební kartou. Ten, kdo ještě nemá důvěru k placení přes internet nebo chce ušetřit za poplatek za platební příkaz, bude mít tedy i tuto možnost.

Nabídky na portálu Červená myš budou rozděleny na krátkodobé, s periodicitou týden, a dlouhodobé, které budou obměňovány jednou za měsíc. Aktuální nabídky sledujte na tomto portálu, případně se osobně zeptejte v kanceláři Dobnetu.

Přejeme vám mnoho výhodných nákupů přes nový portál Červená myš.cz.

Pavel Tichna