Jak správně kompostovat

komposter 2Dobrým a jednoduchým řešením určeným pro malé zahrady je plastový kompostér.

Takový pomocník se hodí, chcete-li si založit rychlokompost, v němž, jak název napovídá, dochází k velmi rychlému zetlení organických materiálů. Aby se rozklad co nejvíce urychlil, pamatujte na pravidelné prolévání kompostu vodou.

Hlavní výhody plastového kompostéru:

1. Hlavní výhodou je, že plastový kompostér má víko, takže do kompostéru neprší, nesněží, a tím kompost rychleji vysychá a zmenšuje svůj objem.

2. Když se kompost rozkládá a mění na hlínu, můžete ji jednoduše vybírat ze spodních dvířek, zatímco u dřevěného kompostéru musíte celý kompost přeházet, vybrat hlínu a nazpět navršit nerozložený kompost.

3. Plastový kompostér je velmi lehký, jestliže ho máte plný nebo ho chcete přeházet, stačí ho nadzvednout a přemístit a nerozložený kompost vrátíte zpět a vzniklou hlínu do zahrádky.

Kam jej umístit?

Kompostér umístěte do rohu zahrady, kde bude mít polostín. Aby totiž kompost správně zrál, nesmí na něj svítit slunce, jinak vysychá příliš rychle a materiál se velmi pomalu rozkládá. Naprosto žádoucí je přímý kontakt kompostovaného materiálu se zemí.

Jaký materiál se hodí?

Pro zakládání kompostů používejte organické materiály, jako je tráva s listím, hlína. Do kompostů ukládejte klidně i kousky novinového papíru nebo drny trav, které jste byli nuceni vykopat.

Takto můžete využít i drtičem rozdrcené větvičky, ale vyvarujte se ukládání větších kusů dřevitého materiálu, jenž by se rozkládal příliš pomalu. I  odpad z kuchyně, různé odřezky a slupky zeleniny a ovoce, se do kompostu hodí.

Pokud do kompostéru sypete větší množství stejného materiálu (například trávy), promíchejte jej s půdou ze záhonku. Předejdete tím tvorbě zápachu.

Jaké materiály do kompostéru nepatří

V kompostu rozhodně není místo pro plevele, kamení, sklo, keramické materiály a plasty. Plevel sice patří do skupiny organických materiálů, ale jeho přítomnost  je zde naprosto nežádoucí. Při vyzrání a následném vyvezení zralé kultury byste si jej totiž zavlekli zpět do zahrádky a museli se ho pak zase zdlouhavě zbavovat.

Plastické materiály, jako jsou PET lahve a ostatní obalové materiály z termoplastických sloučenin, do kompostu také nepatří. Mají velice dlouhou dobu rozkladu.

Jakýkoli kámen zbytečně znehodnocuje kvalitní kompost.

Jak správně založit a udržovat komposty?

Všechny žádoucí materiály můžete při zakládání smíchat dohromady nebo je vrstvit po pěti centimetrech na sebe. Pro rychlokompost je nejvhodnější kombinací tráva–listí–hlína.

Aby kompost řádně vyzrál, prolévejte jej vodou nebo zkvašeným drůbežím trusem. Při prolévání druhou ze zmíněných složek vyzraje do vysokých kvalit, bude totiž plný živin.

 

Stručný přehled vhodného a nevhodného materiálu

 Co patří do kompostu:

* zbytky ovoce a zeleniny

* čajové sáčky a káva

* kousky dřeva

* znečištěný papír

* tráva, listí, stonky

* zbytky jídla (v menším množství)

 

A co nepatří do kompostu:

* zbytky masa nebo kosti

* kořenící plevelné rostliny

* popel

* sáčky od vysavačů

* čisticí prostředky, chemikálie, barvy, ředidla…

* léky

* plasty, porcelán, sklo

(bt)