Jak se žije v obci pod menhirem

Image.ashxMořinka je podivuhodná vesnička – patří sice mezi ty nejmenší v regionu Dolní Berounka, ale vše, co pro svých sto čtyřicet obyvatel za posledních deset let vykonala, by přineslo uznání i leckterému městu.  

 Jako příklad uveďme výstavbu vodovodu či zavedení plynu, úpravy návsi a výsadby nových stromů, novou knihovnu, zřízení centra vzdělávání rodičů, klubu malých dětí Lumek, klubu mládeže i klubu seniorů Lípa v nové budově obecního úřadu. Ale jsou i jiné oblasti, jimiž se místní správa může pochlubit. Pojďme se podívat, co zde připravují na jarní měsíce, které jsou teprve před námi. První otázka patří samozřejmě starostce Mořinky paní  Kateřině Smoterové:

Každý, kdo nahlédne do plánu vašich kulturních akcí pro nejbližší týdny, se nestačí divit – dubnový rockový koncert, dětský Pohádkový les, pálení čarodějnic u menhiru… Dá se to vše zvládnout?

„Určitě bych to sama dělat nemohla, ale máme dobrý tým a v zastupitelstvu si všichni vycházíme vstříc. Ovšem není to jen starost o zajištění hodnotné zábavy. Zpočátku to bylo skutečně hodně náročné, žádná z nových zastupitelek neměla před volbami celkovou představu o obrovském objemu práce, jež nás čekala. Obec má jen minimální příjmy, a když  chceme svoje představy a plány uskutečnit, obracíme se i na obyvatele a mnohé dokážeme pouze s jejich dobrovolnou pomocí. Musím je pochválit: obec máme uklizenou a památky jako kaplička sv. Paulusse,  boží muka, téměř dvě stě let stará roubenka s číslem popisným 7 i další hospodářské budovy, jejichž základy jsou starší nežli Karlštejn, jsou vesměs v pořádku. To je vedle finanční pomoci ze zdrojů ROP zásluha našich občanů.“

Uvádíte, že nemáte příliš prostředků, ale zvládli jste i nový vodovod!

Víte, tak malá obec jako Mořinka se pro takový  náročný úkol musí spojit s dalšími,“ připomněla  místostarostka Martina Barchánková, která se složitým jednáním o místním vodovodu osobně věnovala. „Celý projekt byl prostřednictvím svazku obcí TřeMoLe (Hlásná Třebaň, Mořinka, Lety) realizován během dvou let a počátkem letošního roku jsme ho slavnostně uvedli do provozu. Podobně se obec spojila s dalšími v programu zavedení plynu svazku VYKO. A do třetice – Mořinka patří také do mikroregionu  Český kras-Pláně, který dělá mnoho potřebných a zajímavých aktivit zejména pro zachování a ochranu životního prostředí a pomáhá  také při  realizacích turistických a cykloturistických záměrů. Opět díky spolupráci se zastupiteli sousední obce Karlík se nám podařilo vybudovat naučnou stezku nazvanou Cesta císařovny Elišky, která vede z Dobřichovic Karlickým údolím ke zřícenině hrádku Karlíka a pak přes Mořinku do Karlštejna.“

Jsou na této stezce nějaká překvapení, která by turisté neměli přehlédnout?

Návštěvníci naší  zhruba osmikilometrové romantické stezky by určitě neměli bez povšimnutí minout pozoruhodný monument nad Mořinkou,” připojil se Tomáš Kuča, jediný muž v pětičlenném zastupitelstvu.

„Ten určitě stojí za to. Jde o vápencový osmitunový monolit, který byl dovlečen a vztyčen společným úsilím desítek místních mužů v památné noci, načínající nové tisíciletí, až na vrchol kopce, chránícího obec od severu. Je odtud  krásný výhled a právě proto se zde koná za bohaté účasti dětí i dospělých mnoho obecních slavností, od podzimní drakiády, dubnového pálení čarodějnic přes společné opékání buřtů až například po loňskou soutěž horských kol Praha–Karlštejn Tour, která tudy vedla. Dokonce se zde, ‚U Menhiru‘, jak se místu začalo říkat, odbývají i sňatky,“ dodal Tomáš Kuča.

Tento novodobý monument tedy svým způsobem přispívá k pospolitosti i k návštěvnosti vaší obce?

„Je to podivuhodné, ale už jeho vztyčení před 14 lety spojilo síly řady obyvatel, a protože je to pozoruhodný  a výrazný bod na návrší, láká k sobě nejen místní, ale i mnohé návštěvníky,“ připomněla další zastupitelka Michaela Kneiflová. „K této novodobé tradici obce přispěly ale i naše kulturní akce, jichž je tolik, že si  každý může vybrat. Nezapomíná se ani  na děti, mládež či důchodce pořádáním dětského dne, dne pro seniory nebo mikulášské nadílky.“

Kulturní program máte bohatý, jaké další další akce vás, paní starostko, v tomto roce čekají? 

„Nejdůležitější  jsou ty, které jsou nezbytně nutné pro potřeby obce – jde o rozvody kvalitní pitné vody, pracujeme i na projektu kanalizace. S tím souvisí  ještě příprava regulačních opatření, na jejichž základě  bude zpracován projekt územního plánu, který by umožnil novou výstavbu, aniž by byl narušen tradiční vesnický ráz obce,“ nezapomněla na hlavní úkoly zastupitelstva Kateřina Smoterová.

„To je úkol nejen pro nás, ale i pro další generace, které, jak doufám, zůstanou naší krásné obci věrné.“

Pro Dobnet zpravodaj zpracovala Marie Holečková.