Jak rozvíjet a posilovat dobré sousedské vztahy?

Jak rozvíjet a posilovat dobré sousedské vztahyPěstovat kvalitní sousedské vztahy, upevňovat je a rozvíjet nemusí být jen prázdné mluvení do větru.

Mezi námi žije spousta dobrovolníků, aktivních lidí a organizátorů veřejných akcí, většinou pozitivně naladěných, kteří se svou činností snaží vytvářet přátelskou atmosféru, pomáhat, setkávat se.

Potom sousedství nemusí vypadat jako nudný nebo otravný spolek. A pokud někdo zorganizuje adventní trhy, posvícení nebo masopustní karneval, nemusí se sousedé jen letmo zdravit v míjejících se autech nebo v poklusu při cestě na vlak.

Je přece milé čas od času se setkat na návsi nebo na náměstí při akci organizované obcí nebo si dát s pár sousedy sraz v dobré restauraci a povečeřet spolu či nechat děti chvíli na návštěvě u sousedů, vzájemně si vypomoci, nakrmit kočku či zalít květiny, když soused jede na dovolenou.

Zakládání tradic v obcích

Postavení obce a její rozvoj jsou a budou výrazně ovlivňovány množstvím, skladbou a činorodostí jejích obyvatel. Myslím, že v obcích kolem nás žije spousta lidí, kteří aktivně projevují zájem o dění okolo sebe, zapojují se do sportovních, kulturních i jiných organizací, aby mohli nezištně přispět svou troškou do mlýna v oblastech, kterým se profesně věnují.

Obecní úřady v okolí se aktivně podílejí na organizování trhů různého zaměření – ať jsou to oblíbené farmářské nebo sedlácké či sezonní trhy na Velikonoce nebo o adventu, vyhlášené jsou řevnické košíkářské trhy nebo trhy spojené s posvícením v Letech.

Kultura a tradice jsou posilovány masopustními průvody a taškařicemi, v květnu se přidávají máje a na podzim václavská, havelská nebo martinská posvícení. Jsou dokonce čtyři okolní obce, které organizují obecní zabijačku – o masopustu v Srbsku, ve Svinařích a v Zadní Třebani a na Martina v Letech.

Pak můžete zavítat na místní speciality oživující život v obcích – již zmíněné Svinaře v červnu pořádají přejezd rybníka Žába na kole a na trakaři, což je tzv. Svinařský Čochtan, a v červenci vyhlášené Svinařské řetězení.

Ve Všeradicích o pátečních večerech ožívá kulturou galerie Magdalena, kam jsou zvány významné osobnosti českého kulturního života.

V létě poskytují velký potenciál pro setkávání prostory řevnického Lesního divadla, které je kulturním stánkem pro široké okolí a v letních měsících neustále hostí hudební festivaly různých žánrů a velmi oblíbený festival divadelní.

Občanská sdružení

V obci, kde její zástupci svou energií nestačí pokrýt potřeby obyvatel, často aktivně nastupují občanská sdružení – tam, kde chybí mateřská škola, zřídí dětský klub, jenž vykrývá potřebu mladých rodin umístit děti předškolního věku do kolektivu. Takto podobně vznikl v Dobřichovicích Klub malých dětí Lumek, v Řevnicích Pikolín nebo v Hlásné Třebani Hlásek.

Tam, kde bylo nutné doplnit mimoškolní aktivity nebo potřeby dospělých vzdělávat se jazykově či vypilovat znalosti v oblasti počítačů třeba i mezi seniory, přidala se rodinná centra – Fabiánek z Dobřichovic, Leťánek v Letech nebo Babočka v Zadní Třebani.

Občanská sdružení se také zasloužila o vybudování řady dětských hřišť v našem okolí a stále se o jejich chod starají.

Kynologové pomáhají ve výcviku psů, organizují závody, přezkoušení dovedností psích miláčků. Mnohde vypomůžou s odchytem nebo naopak s vyhledáváním zatoulaných psů.

Nelze opomenout sbory dobrovolných hasičů, kteří mají velmi důležitou úlohu v pomoci a ochraně nejen při požárech, ale také při povodních, odčerpávání vody při přívalových deštích nebo odstraňování následků jiných rozmarů počasí.

Školy a školky

Výraznými organizátory kulturních a sportovních akcí jsou školy a školská zařízení. Školky pořádají zahradní slavnosti pro děti i rodiče, některé i společné výlety nebo přespání v mateřinkách spojené se čtením knížek. Školy organizují slavnostní zahájení školní docházky pro prvňáky a jejich rodiče. Jsou iniciátory sportovních i kulturních akcí. V Dobřichovicích je to tradiční Dobřichovická míle. Rodiče se zapojují do práce ve škole v klubech přátel školy nebo školských radách.

Sokol a jiné tělovýchovné jednoty

Oblast sportu je velice oblíbená a obcemi podporovaná pro jasný pozitivní účinek na mládež jako vítaná volnočasová aktivita, ale i pro zdraví a kondici dospělých. Navíc „přiměřené“ posezení v restauraci po úspěšném zápase, tréninku, kondičním cvičení apod. také posiluje dobré sousedské vztahy.

Právě v Sokole, ale i ve fotbalových a jiných klubech se soustřeďuje mnoho dobrodinců, kteří věnují svůj volný čas ostatním – dětem i dospělákům, pro něž jsou organizována cvičení, kurzy i zápasy.

Kroužky a kurzy pro děti i dospělé

V našem okolí je skutečně mnoho volnočasových kroužků, které vedou úžasní lidé.

Ráda bych vyzdvihla práci řevnických Tuláků pod vedením Zdeňka Valeše a Petra Váni, kteří týden co týden organizují zajímavé hry v lese i v klubovně pro kluky a holky školou povinné. Učí je les znát a také se v něm orientovat, nebát se jít na výlet pěšky s batohem na zádech. Mnoho dětí tak zjistilo, že není třeba obávat se deště a bouřky a že existuje i jiná zábava než počítačové hry.

Podobně nezištně funguje řadu let řevnický šachový kroužek, kam se letos přihlásilo mnoho malých, ale v budoucnu možná skvělých hráčů této královské hry. Panu Paukertovi občas nestačí šachovnice, aby uspokojil všechny zájemce.

Celým tímto výčtem, kdy jsem nebyla schopna jmenovat každého, kdo věnuje svůj osobní čas ostatním, dětem nebo dospělým v okolí, a často nezištně, jsem chtěla poděkovat za tuto podporu dobrých sousedských vztahů, možností a pomoci. Není jednoduché vysvětlit, proč to tito lidé pro ostatní ve svém okolí dělají, ale je velmi jednoduché jim za jejich práci poděkovat: Díky!

(bt)