Jak bude vypadat jez ve Všenorech s rybími přechody?

Jedna z navrhovaných variant rybího přechodu ve Všenorech Zdroj: ENVISYSTEM s. r. o.

VŠENORY – Nové rybí přechody se budou v brzké době budovat na Berounce mezi obcemi Všenory a Černošice. Povodí Vltavy tu má v plánu také úpravy jezu a jeho dalšího okolí. Obě dotčené obce se snaží, aby neutrpěl rekreační ráz této lokality u Berounky.

V současné době je připravená nová varianta projektu Rybí přechod Všenory, nazvaná RPIa – na vizualizaci se můžete podívat TADY. Podle této varianty budou na Berounce dva rybí přechody pro migrující ryby, jeden větší a robustnější na straně Všenor a druhý menší na straně Černošic, i když šířce řeky by odpovídaly spíš tři rybí přechody. Plánuje se rovněž vybudování vodácké propusti, ovšem bez možností koníčkování, a také úprava břehu, který by měl nadále sloužit k rekreaci. Jedním z cílů úprav nejen v Mokropsech je snížení dopadu opakujících se povodní. Oficiální název projektu je „Berounka ř. km 11,809, jez Dolní Mokropsy“ a návrh zpracoval projektant Ing. David Bůžek ze společnosti Envisystem, s. r. o.

Jedna z navrhovaných variant rybího přechodu ve Všenorech Zdroj: ENVISYSTEM s. r. o.

Myšlenky na vznik rybího přechodu ve Všenorech jsou staré více než deset let, tehdy se ještě uvažovalo o splavnosti Berounky, takže se v souvislosti s přechodem mluvilo také o plavební komoře. „V roce 2015 byla myšlenka splavnosti Berounky opuštěna. Tím se dostala na pořad dne možnost vybudování rybích přechodů bez plavební komory. My jsme první návrh studie dostali na podzim 2020 a návrh jsme zveřejnili na našich webových stránkách,“ sdělil všenorský starosta Roman Štěrba. Ten se už tehdy spojil s vedením Černošic, aby se obě obce společně pokusily zvrátit stavbu rybího přechodu.

„Požádali jsme společným dopisem na Povodí Vltavy, aby byly zváženy i jiné varianty než rybí přechod. V červenci 2021 jsme zveřejnili na několika sociálních sítích další návrhy řešení rybího přechodu. Povodí nám vyhovělo a udělalo studii, ze které se jako nejvýhodnější potvrdila jejich původní varianta. Požádali jsme proto o úpravu projektu tak, aby více vyhovoval rekreačnímu využití pro občany,“ dodal Roman Štěrba.

Povodí Vltavy poté projekt znovu upravilo a vznikly tři varianty RPIa, RPIb, RPIc, které obcím byly prezentovány koncem letošního února. Obec Všenory pak návrhy zveřejnila na zastupitelstvu 1. března a následně proběhlo také setkání s občany, kde si mohli přítomní vyslechnout mnoho informací a zeptat se na všechno, co je zajímalo. „Zastupitelstvo se bude na svém příštím zasedání zabývat rybím přechodem a schvalovat, kterou variantu preferuje. Vezmeme samozřejmě v úvahu připomínky občanů,“ doplnil všenorský starosta.

Co je vlastně rybí přechod? Malá vodní stavba, která je součástí příčných vodních staveb na vodních tocích, jež tvoří bariéru pro pohyb vodních organismů. Jejím účelem je zprostupnění řeky pro pohyb ryb.