I cestující připomínkují nový jízdní řád

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Až do 27. července se můžete vyjádřit k novému jízdnímu řádu na železnici, který bude platit od půlky prosince na celý další rok.

Jízdní řád na rok 2016 zpracoval odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje ve spolupráci s Českými dráhami. A návrh zveřejnil.

Najdete ho na této adrese, celý je ke stažení v levém sloupci. Jde o rozpracovanou verzi, která slouží jako podklad k dalšímu projednávání a případným změnám na základě připomínek ze strany objednatelů dopravy, dopravců, měst a obcí či přímo cestujících.

Hraničním datem je 27. červenec, připomínky po tomto termínu budou směřovat až k následujícím změnám jízdního řádu. Všechny zaslané podněty budou akceptovány, avšak nepůjde o stížnosti a kraj na ně nebude odpovídat.

(red)