Hlásnotřebanští zastupitelé odsouhlasili koupi strategického pozemku v centru obce

HLÁSNÁ TŘEBAŇ – Vedení Hlásné Třebaně uskutečnilo koncem loňského roku zásadní krok – zakoupilo strategický pozemek v centru obce. Zastupitelé se na nákupu jednomyslně shodli. Jde o rozsáhlý pozemek mezi ulicemi Karlštejnská a Pod Svahem o celkové rozloze 8 703 m2.

„Ve vizi rozvoje i strategickém plánu jsme jako zásadní slabou stránku rozvoje obce identifikovali chybějící pozemky ve vlastnictví obce. S rostoucím počtem obyvatel bude naše obec potřebovat řešit kapacitu základní školy. Se stárnutím populace naší obce bude vhodné uvažovat o domově pro seniory. Všechny úvahy o veřejné infrastruktuře narážely na zásadní problém – obec nevlastnila vhodné pozemky,“ shrnul význam koupě starosta Tomáš Snopek. Doplnil, že vyjednáváním se podařilo dosáhnout ceny 950 Kč/m2. Celkem tedy obec bude platit 8 267 850 Kč. Hodnota pozemku byla dle znaleckého posudku vyšší, a to 10 590 000 Kč.