Hlásnotřebaňští finišují s přípravou plánu

Ilustrační foto: archiv

Do finále se blíží příprava strategického plánu Hlásné Třebaně, který vzniká pod taktovkou pracovní skupiny složené ze zastupitelů obce a zástupců spolků a organizací.

Na základě všech zpracovaných analýz a dotazníků se členové pracovní skupiny shodli na návrhu vize a cíle rozvoje, kterého se obec v nadcházejících deseti až patnáct letech bude snažit dosáhnout. Hlásná Třebaň a Rovina je aktivní, inspirující, motivující a pečující komunitou, přívětivou k obyvatelům všech věkových skupin. Je to klidné, čisté a bezpečné místo pro bydlení s kvalitní infrastrukturou, venkovským charakterem, spolupracující s okolními obcemi.

„Tento dokument bude určovat další vývoj v naší obci na mnoho let dopředu, a to s ohledem na demografický vývoj a potřeby našich obyvatel. Všechny ostatní projekty by měly vyplývat z výsledků tohoto plánu,“ uvedl starosta Hlásné Třebaně Tomáš Snopek.

(pan)