Hejtman dnes odvolal období déletrvajícího sucha

Foto: KÚSK
Foto: KÚSK

Hejtman Středočeského kraje Miloš Petera odvolal 20. srpna na území středních Čech období déletrvajícího sucha. Preventivní protipožární opatření ale stále platí.

„Na základě podnětu od Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a s přihlédnutím k předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jsem zrušil období déletrvajícího sucha na celém území našeho kraje. Upozorňuji, že i po odvolání vyhlášeného období sucha zůstávají, v přiměřené míře, v platnosti preventivní protipožární opatření,“ informoval Petera.

I nadále tak platí při manipulaci s otevřeným ohněm následující omezení:

  • je zakázáno rozdělávat otevřený oheň v lese a do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa. Výjimku na lesních pozemcích může povolit vlastník lesa.
  • V rekreačních zařízeních, dětských táborech a veřejných tábořištích (dále jen rekreačních zařízeních) lze rozdělávat ohniště jen ve vyhrazeném prostoru; rozdělávání ohňů v těsné blízkosti stanů a obytných přívěsů je zakázáno.
  • Pro provozování ohniště v rekreačních zařízeních musí být určena osoba odpovědná za dozor a nesmí být provozováno za silného větru.
  • Provozovatel rekreačních zařízení je povinen zajistit zpracování a realizaci organizačně technických opatření k zajištění požární ochrany; stanovená technická opatření musí zveřejnit způsobem v místě obvyklým tak, aby všichni uživatelé rekreačních zařízení měli možnost se s nimi seznámit; součástí organizačně technických opatření k zajištění požární ochrany v rekreačních zařízeních musí být zajištění průjezdnosti příjezdových cest; organizačně technická opatření musí zohledňovat místní úpravu požární ochrany – požární řád obce a další nařízení (například povolovací řízení pro rozdělávání ohňů).

(red)