Franšízy České pošty – nové slovo do českého slovníku

DZ_04_2013.inddČeská pošta optimalizuje počet svých poboček. Ve větších provozovnách se změny výrazněji nepromítnou, jedná se o osudu pošt malých.

Není třeba být hned pesimisty, buďme optimističtí a nechme jednat obecní zastupitelstva v našem a o našem zájmu.

Poštovní úřadovny v Černošicích, Dobřichovicích ani v Řevnicích velké změny nečekají, v Litni a v Zadní Třebani není situace úplně jasná. Naopak ve Všeradicích a ve Svinařích může jednání o jiných podobách pošt doznat během letošního roku konkrétnějších forem. A to takových, že z dosavadní pobočky se může stát franšíza České pošty nazvaná Pošta Partner, provozovaná obecním úřadem či Coopem, nebo se její služby smrsknou na výdej listovních a balíkových zásilek. Protože však poslední slovo o tom, jakou podobu pošty v obcích chceme mít, by měla říci obecní zastupitelstva, není nutné vidět tento vývoj v černých barvách. Buďme optimisty!

Podle všech zpráv o transformaci České pošty, jejíchž více než tři tisíce poboček postupem let vytvořilo druhou nejhustší síť v celé Evropě, by se tento státní podnik chtěl přiblížit svému rakouskému vzoru. V Rakousku stačí na obsluhu přibližně stejného počtu obyvatel jako u nás pouze čtyři stovky pošt, ostatní obstarávají právě partneři – franšízy.

Vždy, když se něco mění, panuje nejistota z neznámého.

Být optimistou znamená hledat cestu z nejistoty k jistotě, od špatných dnů k těm lepším. Vnímat svět kolem sebe nikoli jako prostor spějící ke svému zaslouženému konci, ale jako nedokonalé místo, které je možné kultivovat a postupně jej činit lepším. A nedostatky? Ty je přece možné odstranit!

U našich jižních sousedů se provozování poštovních služeb formou franšíz osvědčilo – a to rakouská pošta doručuje i do vzdálených horských center Alp. Abychom to my v našich Brdech nezvládli!

Krásné jarní dny vám přeje redakce DOBNET zpravodaje!

(bt)