Česká pošta ve Všeradicích a ve Svinařích se promění

DZ_04_2013.inddUvažuje Česká pošta o převedení těchto poboček na franšízy?

Státní doručovatel Česká pošta vytipoval nerentabilní pobočky, v jejichž případě chce s obcemi jednat například  o možnostech převedení na franšízy. Lidé tak po ukončených dohodách budou moci využívat poštovních služeb i nadále, ale půjdou do obchodu nebo na obecní úřad.

Už v roce 2007 začal státní podnik Česká pošta (dále ČP) realizovat první fázi rozsáhlého projektu restrukturalizace pobočkové sítě, aby odpovídala potřebám zákazníků dnešní doby. Je rozplánován do fází v celkové délce deseti let, tedy až do roku 2017.

Za tuto dobu by měla pobočková síť poštovních úřadoven doznat takových změn, aby došlo k ekonomické optimalizaci celé sítě pošt na straně jedné a zároveň aby síť zohledňovala migraci obyvatel, a tím rychlý rozvoj satelitních obcí a měst na straně druhé.

Obce jsou rovnocenným partnerem České pošty

Před čtyřmi lety uzavřely Svaz měst a obcí ČR (SMO) a Česká pošta, s. p., dohodu o partnerství. Tato dohoda má svazu a obcím v něm sdruženým zaručovat pravidelné informace o změnách připravovaných ČP.

„Další rozšíření nadstandardních vztahů s Českou poštou opravdu vítáme. SMO podpoří úsilí České pošty o optimalizaci sítě poboček za předpokladu, že v území bez odpovídající dopravní dostupnosti prostřednictvím veřejné hromadné dopravy nedojde k zásadnímu omezení dostupnosti základních služeb. Při jednání o budoucnosti pobočkové sítě musí zůstat samospráva rovnocenným partnerem České pošty,“ řekl tehdejší předseda SMO a dnešní místopředseda pro evropské záležitosti Ing. Oldřich Vlasák (uveřejněno na euro.e15.cz).

Vzniknou ve Všeradicích a Svinařích franšízy?

Na seznamu pošt, které by ČP ráda převedla na franšízy, zveřejněném na serveru ihned.cz, jde v našem nejbližším okolí pouze o pobočky ve Všeradicích a Svinařích. Jedná se také o poště v Zadní Třebani. Podle slov starosty Všeradic Bc. Bohumila Stibala, MBA, je zastupitelstvo pro udržení poštovních služeb v obci. Jsou rozjednány dvě možnosti – partnerství ČP s obcí Všeradice nebo spolupráce s tamějším Coopem. Právě s maloobchodní sítí Coop už nyní Česká pošta provozuje na třicet výdejních míst v celé České republice.

„Ve Svinařích se nic neděje. Zatím nás zástupci České pošty nenavštívili, dostali jsme pouze dopis. Se zrušením pošty samozřejmě souhlasit nebudeme, v naší obci své opodstatnění má,“ říká svinařský starosta Vladimír Roztočil. Příslušná jednání teprve očekává, zastupitelstvo obce dosud žádné změny týkající se provozu poštovní pobočky ve Svinařích neodsouhlasilo.

Pošta ve Všeradicích je otevřena 14 hodin týdně stejně jako pošta ve Svinařích.

V Zadní Třebani panuje nejistota, ale situace zatím nenasvědčuje, že by se tato pobočka měla zavírat.

A jak je to v ostatních malých obcích?

Pošty v malých obcích slouží hlavně důchodcům nebo lidem, kteří jsou přes den doma. „Mě by se zrušení pošty nijak nedotklo, věci si vyřizuji v Berouně, kam dojíždím do práce. Naše pošta má totiž otevřeno jen krátce dopoledne i odpoledne, což nestihnu. Ale spíš by to vadilo starším lidem, kteří si kromě jiného chodí na poštu navzájem popovídat,” řekl obyvatel Svinař, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Ivana ze Všeradic poukazuje na fakt problematiky finančních služeb. „V obcích v Brdech není banka ani bankomat. Zdejší obyvatelé si proto zavedli účet na místní poště, aby měli dostupnou hotovost. Jsem zvědavá, jestli na naší poštovní pobočce zůstanou zachovány finanční služby.“

V celé republice by mělo zaniknout 226 poboček. Jedná se především o pošty v menších obcích, které jsou pro státní podnik ztrátové. Česká pošta nabízí obcím jako alternativu zřízení takzvaného výdejního či partnerského místa. To znamená, že by veškeré poštovní služby poskytovali zaměstnanci obecních úřadů či prodejen a Česká pošta jim za to platila.

„Ve všech obcích, které byly vytipovány, jednáme nejdříve se samosprávami. Cílem projektu je změnit poštovní síť, aby odpovídala poptávce občanů po službách České pošty. Poštovní síť se za posledních 150 let nezměnila. Pokud rozmístění poboček porovnáme se současným rozložením obyvatelstva, je síť nevyhovující,” sdělila mluvčí České pošty Marta Selicharová.

Systém franšíz a Pošta Partner

Franšízy České pošty vznikají od roku 2009. Dnes jich v celé ČR najdete již 78. Nejčastěji jsou na obecních úřadech, Česká pošta má ale i smlouvu s maloobchodními řetězci, někde i s večerkami.

Vznikají náhradou za zrušené poštovní pobočky. Tito smluvní partneři pracují na základě mandátní smlouvy. To znamená, že odpovědnost a rozsah služeb jdou za ČP. Technologicky se takové pracoviště chová jako dislokovaná přepážka pošty. Partnerovi, případně výdejnímu místu, hradí ČP výdaje spojené se zařízením a platí paušály podle objemu provozovaných služeb.

Tato změna formy poštovní obsluhy nastupuje v rámci projektu optimalizace poštovní sítě a ponese logo Pošta Partner. Pošta Partner poskytuje oproti výdejnímu místu širší spektrum poštovních služeb týkající se hlavně finančních operací.

Jako první byla otevřena pobočka Pošta Partner v obci Boží Dar.

Velkých pošt se změny nedotknou

Pošty v Černošicích, Dobřichovicích a Řevnicích samozřejmě zůstanou zachovány. Mnozí obyvatelé, kteří si zde obvykle vystojí dlouhou frontu, než je pracovnice za přepážkou můžou obsloužit, si často postesknou, proč je obsluhují pouze dvě poštovní úřednice, když každá z pošt disponuje přepážkami čtyřmi…

Odpovědí jsou samozřejmě opět ekonomické důvody, ačkoli z hlediska zákazníka jsou takováto opatření neodůvodněná. Odpověď přineseme v jednom z dalších čísel DOBNET zpravodaje.

Barbora Tesařová