Druhé kolo kotlíkových dotací může začít

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Státní fond životního prostředí (SFŽP) ČR navýšil Středočeskému kraji dotaci na financování příspěvků občanům na pořízení nových ekologických kotlů o 50 milionů korun.

„Díky tomu můžeme vyhlásit druhé kolo přijímání žádostí o kotlíkové dotace v současném mimořádně úspěšném programu Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji v letech 2015–2018,“ konstatoval hejtman Středočeského kraje Miloš Petera.

Úředníci Středočeského kraje v prvním kole, tedy od ledna do června 2016, přijali celkem 4500 žádostí o příspěvek na pořízení nového kotle. „Velmi si vážíme zájmu občanů o zlepšování životního prostředí v našem regionu. Lokální topeniště jsou jedním z hlavních zdrojů znečištění ovzduší a výměna starých kotlů za nové, ekologické zásadně přispěje ke snížení emisní zátěže zejména v menších obcích a městech,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Marek Semerád.

Na takzvané kotlíkové dotace měl Středočeský kraj původně přislíbenou dotaci ze SFŽP v celkové výši 501 milionů korun. „Do uzavření prvního kola jsme zaevidovali žádosti v celkovém objemu zhruba 506 milionu korun. Zbývající finanční částka bude pokryta z rozpočtu Středočeského kraje. Zájem občanů je však obrovský už od prvního dne výzvy. Je evidentní, že přidělená suma nebude stačit poptávce, proto jsme požádali SFŽP o navýšení dotace. Jinak bychom plánované druhé kolo výzvy vůbec nemohli vyhlásit,“ podotkl náměstek Semerád.

Veškeré informace o čerpání kotlíkové dotace naleznou zájemci na krajských webových stránkách zde.

(red)