Dolní Poberouní si bude samo svážet odpad

Foto: Petr Kubín

Města a obce ležící v blízkosti dolního toku řeky Berounky založily Dobrovolný svazek obcí (DSO) – Poberounské odpady. V novém uskupení je všech jedenáct členů svazku obcí Region Dolní Berounka plus pět dalších obcí.

Zakládajících členů je celkem šestnáct: Černošice, Všenory, Dobřichovice, Lety, Karlík, Řevnice, Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň, Karlštejn, Srbsko, Tetín, a dále Třebotov, Liteň, Koněprusy, Svinaře a Skuhrov. Počet obyvatel v nich dohromady překračuje 27 tisíc.

Všech 16 starostů podepsalo zakladatelskou smlouvu v městském sále v Černoších. Smyslem nového DSO je zřízení a provozování vlastní společnosti, která se kompletně postará o odpadové hospodářství v členských obcích.

Prvním ustaveným statutárním zástupcem DSO je místostarosta městyse Karlštejn Petr Weber. Podle něj jde o klíčový krok k tomu, aby obce měly odpadové hospodářství co nejvíce pod kontrolou, včetně cen. „Platby za svoz a zpracování odpadů se neustále zvyšují a bohužel to bude pokračovat – rostou náklady i poplatky. Jako řádní hospodáři chceme dohlédnout na to, aby dopady zdražování na naše obce byly v budoucnosti co nejmenší,“ uvedl Weber.

Starosta Černošic, který je taky členem přípravné skupiny, doplňuje: „Svoz a zpracování odpadu je služba, kterou si mohou obce zajistit samy, místo aby ji outsourcovaly komerčním společnostem. V oboru bohužel není konkurence, která by nám spolehlivě zajistila dobré podmínky“.

S novým zákonem o odpadech musí obce mít co nejpřesnější informace o hmotnosti jednotlivých druhů odpadu alespoň v měsíčních intervalech, aby byly schopné uřídit náklady na odpadové hospodářství. „Svozové firmy bohužel tyto informace velmi nerady předávají“, vysvětluje starostka obce Lety, Barbora Tesařová. „Odpadový zákon také zavedl limity množství směsného odpadu ukládaného na skládky. Potřebujeme proto pracovat s přesnými údaji, abychom mohli uplatňovat slevu na ‚skládkovacím‘ poplatku.“

DSO Poberounské odpady v nejbližší době zvolí své předsednictvo. Pak založí komunální společnost POBERO a vypíše výběrové řízení na jejího výkonného ředitele. POBERO bude odpad z členských obcí svážet od 1. července 2022. Na obyvatele členských obcí by změna neměla mít bezprostřední dopad.