Dobřichovice vyhlásily granty v pěti kategoriích

Dobřichovická míle Foto: z archivu ZŠ Dobřichovice

DOBŘICHOVICE – Grantový program pro rok 2024 vyhlásilo město Dobřichovice. Zájemci mohou žádat o granty do konce března. Granty budou zaměřeny zejména na děti a mládež, podpořeny však mohou být i kvalitní projekty zaměřené na ostatní věkové kategorie.

Vybrané projekty získají finanční podporu z rozpočtu obce formou grantu. Granty jsou vypsány v pěti kategoriích: pravidelné vzdělávací a zájmové aktivity typu kurzů mimoškolního vzdělávání, jednorázové kulturní akce, jednorázové sportovní akce, prázdninové aktivity a projekty směřující ke zlepšení životního prostředí a vzhledu veřejných prostor v Dobřichovicích. Projekty lze předkládat do 31. března na Městský úřad Dobřichovice, buď osobně na podatelnu, nebo poštou, datovou schránkou či do schránky na budově úřadu. Projekty následně posoudí Rada města Dobřichovice.