Dobřichovice připravují regulační plán města

Dobřichovice připravují regulační plán městaVybraná architektonická firma – Pavel Hnilička architekti, s. r. o. pracuje na regulačním plánu centra našeho města.

Regulační plán je zpracováván obvykle pro určitou ucelenou část města a zpřesňuje platný územní plán celého sídelního útvaru. Centrum našeho města se v posledních 10 – 12 letech podstatně změnilo a je třeba mít pro jeho další rozvoj přesně stanovené podmínky.

Regulační plán není zdaleka hotový, ale již dnes vám chceme příblížit některé z jeho základních idejí. Architekti se podrobně zabývali zejména Palackého ulicí, která tvoří základní severojižní osu našeho města a projíždí jí velké množství silniční a automobilové dopravy, ale prochází tudy i mnoho chodců. Architekti přišli pro Dobřichovice s revoluční myšlenkou – tuto ulici výhledově rozšířit na každou stranu o 4 metry. Neznamená to ale, že by se zde začaly hromadně bourat domy, jako za předsedy Bavora v Berouně nebo v Benešově, ale pokud bude někdo chtít svůj dům v Palackého ulici v budoucnu rekonstruovat, přestavovat apod. a bude s tím spojeno bourání min. části domu, bude muset zbourat dům celý a nový dům posunout na nově stanovenou uliční čáru. Tento proces může trvat mnoho let, resp. i desítek let, ale připravovaný regulační plán pro tyto změny stanoví přesná pravidla.

Regulační plán také stanoví jak budou nové domy v centru města vysoké, jaké procento zastavěnosti bude povoleno pro jednotlivé parcely resp. bloky. Architekti s dopravními specialisty pracují i na dopravním režimu centra, na tom, kde by se mohlo parkovat atd. Vedení obce počítá s tím, že s návrhem regulačního plánu seznámí občany, zejména ty, kterých se navrhované změny budou bezprostředně týkat.

Velkým oříškem pro urbanisty je co dále s nákupním střediskem Jednoty. Na to existuje několik variant, o kterých se nyní diskutuje, ale řešení není jednoduché. I s řešením co s Jednotou bude veřejnost seznámena.

Jak vidíte, kromě nového územního plánu celých Dobřichovic, na kterém se pomalu začíná pracovat jsou v plném proudu i práce na regulačním plánu centra města. Tyto dokumenty, které budou pro rozvoj Dobřichovic závazné a nepřekročitelné, jsou velmi důležité.

V. Kratochvíl