DOBNET zpravodaj 8/2010

V tomto, srpnovém čísle zpravodaje, jsme zjišťovali, co nabízí místní sokolské jednoty či přímo jejich oddíly pro děti i dospělé od nového školního roku. A není toho málo. Také jsme s jejich zástupci diskutovali o tom, jak přilákat další nadšené trenéry, kteří by se věnovali dětem. A jak přilákat děti samotné, aby daly přednost pohybu před počítačem. Aby se zapálily pro aktivitu, která je zpevní jak fyzicky, tak i morálně. Nejen o Sokole je prázdninové čtení. Kromě zajímavého typu na výlet na nedaleký zámek Březnici, pojďte s námi v rozhovoru s paní Zdenkou Brunclíkovou za pohádkou – vzpomínáte na Princeznu, která ráčkovala? Nebo “Co poudala bába Futeř”? Také přijde řeč na Zlatý oříšek. Patří Popelce či někomu jinému?

DZ8_2010e