DOBNET zpravodaj 8/2007

V dnešním čísle přinášíme novinku – otevřeli jsme e-mailové okénko. A to jako reakci na četnost dotazů, které se mnohdy opakují. Také bychom chtěli upozornit na způsob vyjadřování některých jedinců v komunikaci s námi. Hlavním tématem, a tématem stále aktuálním, je síťová bezpečnost. O systémech, které selektivně oddělují vnitřní počítačovou síť od vnějšího Internetu a také o antivirových programech a programech proti spyware atd. píše Bohumil Ruml. Pokud Vám nefunguje prohlížení internetových stránek, třeba najdete řešení po přečtení článku Martina Šrámka. A pro ty, koho počítačové zajímavosti nezaujmou, jsme se pokusili o ucelený přehled listopadových kulturních akcí v regionu.

DZ8_2007e