DOBNET zpravodaj 1/2010

První letošní číslo jsme věnovali řece Berounce a čistotě vody, která z naší oblasti odtéká. Na naše redaktory se obrátilo několik spoluobčanů s prosbou o zveřejnění vlekoucích se problémů na čističce odpadních vod v Dobřichovicích s myšlenkou zabránění dalšího znečišťování řeky Berounky. Pokusili jsme se objektivně zjistit stav věci oslovením řady subjektů, které se tato situace týká. V dalších číslech DOBNET zpravodaje budeme informovat o vývoji celé záležitosti. I v tomto čísle zpravodaje, tak jako tomu bylo po celý loňský rok, přinášíme mimo jiné novinky z oblasti kultury, rozhovor s osobností nebo tip na výlet.

DZ1_2010e