Do středočeských vod se vrací lipan podhorní

Foto: KÚSK
Foto: KÚSK

V Nenačovicích na Berounsku proběhlo vypouštění první části násady lipanů pohorských. Středočeští rybáři jich na různých místech Středočeského kraje vypustí celkem osm tisíc.

Lipan pohorní s latinským názvem Thymallus thymallus se v posledních letech ve vodních tocích téměř nevyskytuje. Příčinou je nedostatečné množství srážek v letních měsících a také lokálně přemnožení rybožraví predátoři.

Na reintrodukci této ryby do vhodných vodních toků přispěl 150 tisíci korunami i Středočeský kraj.

„Péče o životní prostředí na celém území regionu patří mezi prvořadé zájmy Středočeského kraje. Význačnou součástí fungujícího životního prostředí jsou vodní toky včetně vyváženého společenstva rybí obsádky. Lipan podhorní se svou přítomností především v pstruhových, ale i některých mimopstruhových revírech na vyváženosti rybího společenstva vod, a tím i stabilitě zdravého životního prostředí, podílí. Jsem rád, že jsme mohli Středočeskému územnímu svazu Českého rybářského svazu pomoci s návratem této ušlechtilé ryby do našich říček a potoků,“ konstatoval hejtman Miloš Petera.

Lipan podhorní je typickým představitelem vod tzv. pásma lipanového, horních úseků středních částí toků, které byly po něm dokonce pojmenovány. Středočeští rybáři jich v několika revírech na Berounsku, Kladensku a Mladoboleslavsku vysadí v následujících dnech a týdnech v první etapě zhruba 8 000 kusů.

(red)