Další „kotlíkové dotace” budou na podzim

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) včera zveřejnilo základní rámec podmínek kotlíkových dotací, které budou nově hradit evropské fondy. Právě kvůli nim musí o peníze nejdříve zažádat kraje, které je následně poskytnou občanům.

Na výměnu starých kotlů je devět miliard korun. V rámci první výzvy, která je v hodnotě tří miliard, kraje musí o dotaci pro občany zažádat do 30. září. „Vyhlášení výzvy pro získání dotace na výměnu kotlů Středočeský kraj každým dnem očekával a rozhodně je připraven o ni požádat. V tuto chvíli však ještě čekáme na bližší podrobnosti a upřesnění technické specifikace pro podání žádosti. Jakmile informace získáme, chceme žádost vypracovat v co nejkratším termínu,“ prohlásil středočeský hejtman Miloš Petera.

Ministerstvo uvádí, že bude možné získat až 85procentní dotaci z maximální částky 150 tisíc korun na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj a tzv. mikro-energetická opatření.

Středočeský kraj podle hejtmana disponuje informacemi o typech projektů a aktivit pro výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v následujícím rozsahu: Za prvé je to výměna zdrojů tepla na pevná paliva za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva či plynový kotel; dále instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplovodního vytápění a za třetí jde o instalaci dodatečných zařízení (například filtr) ke snížení emisí znečišťujících látek.

„Ministerstvem vyhlášená výzva není určena pro podání žádostí fyzických osob, tedy pro obyvatele kraje. Pro ně Středočeský kraj vyhlásí vlastní výzvu na podzim letošního roku poté, co mu bude žádost o dotaci odsouhlasena ministerstvem životního prostředí,“ zdůraznil hejtman. Upřesnil také, že kraj opět vypíše pro veřejnost anketu, aby zmapoval zájem občanů o výměnu starých kotlů za nové. A to podle nově stanovených pravidel, která MŽP vyspecifikuje.

Česká republika se dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším. Téměř 90 procent celkových emisí karcinogenního benzo(a)pyrenu a téměř 40 procent celkových emisí prachových částic PM10 pochází ze sektoru lokálního vytápění domácností. Právě tyto látky, které způsobují vážné potíže dýchacího ústrojí, jsou nejčastěji obsahem spalin ze zastaralých uhelných kotlů v domácnostech. Podle odhadů MŽP je potřeba vyměnit přes 350 tisíc kotlů po celé České republice.

(red)