Cyklostezka pro místní cyklodopravu do Černošic

Cyklostezka pro místní cyklodopravu do Černošic

Na levém břehu Berounky se započalo s dalším pokračováním cyklostezky směrem na Černošice.

Tato cyklostezka by měla sloužit zejména místním obyvatelům jako alternativa dopravy na kole do Černošic. Stavba je hrazena z 85% z dotace z Regionálního operačního programu (ROP). Těsným vítězem veřejné soutěže, které se účastnilo celkem 13 firem se stala firma Strabag s celkovou cenou 7,1 mil. Nový úsek cyklostezky bude měřit cca 2,0 km a bude svým povrchem vhodný i pro in-linisty.

Na trase jsou navržena čtyři odpočívadla, která jsou dost netradičně řešená a doufám, že emoce, které vzbudí, budou kladné. S nově budovanými cyklostezkami rostou i nároky na ohleduplnost mezi uživateli. Těmi budou jednak maminky s kočárky, pěší, cyklisté a v neposlední řadě in-linisté. Stezka by měla být dokončena nejpozději do konce listopadu. Současně se podařilo sousedním Černošicím získat dotaci na pokračování cyklostezky na území jejich města a tak se již brzo můžeme těšit na toto nové cyklistické propojení našich měst.

Michael Pánek