Člověk v tísni připravuje besedu o povodních

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

Obecně prospěšná společnost Člověk v tisni pořádá v úterý 26. července besedu o povodních a možnostech protipovodňové ochrany. Akce začne v 19 h v sále Dr. Fürsta v Dobřichovicích.

Na setkání se pracovníci společnosti podělí o zkušenosti a znalosti, které nashromáždili při pomoci během povodní v České republice i v cizině. Zároveň uvítají názory občanů, které mohou být užitečné i pro další osoby žijící v oblastech ohrožených povodní.

Na besedě zájemcí zhlédnou také prezentaci a příručku Žijeme v záplavové oblasti, které jsou cennými zdroji informací potřebných pro prevenci, ochranu a zpracování následků v případě dalších povodní.

(red)