Chystají se další kurzy pro školy z Berounska

Ilustrační foto: archiv

Prázdniny jsou sice v plném proudu, už nyní jsou pro nový školní rok připraveny zajímavé semináře a dílny pro žáky a pedagogy základních a mateřských škol z Berounska.

Konkrétně pro ty, které se přihlásily do projektu MAP ORP Beroun II.

První akcí po prázdninách bude seminář na téma Změna financování v regionálním školství, který se uskuteční v rámci setkání ředitelů škol v úterý 17. září. Pro nejmenší děti je na listopad připravena nesoutěžní recitační přehlídka.

Po celý školní rok bude probíhat projekt storytellingu, který pomocí přirozeného vyprávění podporuje ve školácích zájem o čtení a pomáhá k hlubšímu pochopení textu. Školy si mohou vybrat ze dvou osvědčených způsobů: dílnu, kde si žáci vyzkouší základní techniky práce s příběhem, nebo vypravěčskou inscenaci, tedy jakési divadelní představení.

Další celoroční projekt je zaměřen na přírodu a její ochranu. Koná se v režii Muzea Českého krasu pod názvem Země a příroda vypráví, pomáhá ale i překvapuje.

(pan)