CHKO Český kras existuje už půl století

Foto: z archivu MČK Beroun

POBEROUNÍ – Chráněná krajinná oblast Český kras slaví letos 50 let od svého vzniku. Toto významné velkoplošné chráněné území mezi Prahou a Berounem má rozlohu 130 km2 a je pozoruhodné a jedinečné z přírodovědného i krajinářského hlediska.

Pojem Český kras poprvé použil v roce 1922 v článku pro časopis Krása našeho domova učitel, nadšený jeskyňář a badatel samouk z Národního muzea Jaroslav Petrbok (1881-1960). Postupně se pojmenování pro toto největší vápencové území v Čechách ujalo a v roce 1972 se stalo i oficiálním názvem chráněné krajinné oblasti. Oficiálně byla chráněná krajinná oblast Český kras vyhlášena 12. dubna. Součástí dnešní CHKO je také 21 maloplošných chráněných území. Správu a péči o CHKO zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště střední Čechy, Správa CHKO Český kras v Karlštejně. S přírodními zajímavostmi Českého krasu nás může seznámit několik naučných stezek opatřených informačními panely. Mezi nejznámější patří Zlatý kůň, Svatojánský okruh, Srdcem Českého krasu a Po stopách českých králů.

(pan)