Chceme zpřístupnit mořinské podzemí

Chceme zpřístupnit mořinské podzemíŘíká Karel Fous, zakládající člen občanského sdružení Hagen.

Vápencové lomy v okolí obce Mořina, a zvláště pak jejich podzemní průzkumné a spojovací štoly přitahují již po desetiletí zájem mnoha trampů i ostatních návštěvníků této části Českého krasu, vzdálené jen pár kilometrů od hlavního města. Cílem o. s. Hagen Mořina je bezprostředně pečovat o ochranu této technické a současně přírodní památky tak, aby se dochovala i příštím generacím.

Členové sdružení se snaží nejen o regulérní zpřístupnění podzemí, ale také o vybudování muzejní expozice, která by svým návštěvníkům přiblížila fakta o zdejší těžbě vápenců a vzniku podzemních štol a jámových lomů. O rozhovor jsme požádali zakládajícího člena sdružení Hagen Mořina, pana Karla Fouse.

Zpřístupnění podzemí a otevření muzea jistě provází řada předpisů a povolení. Kdo u nás tuto činnost povoluje a v jaké fázi získání těchto formalit vaše sdružení je?

Legislativa kolem otevírání starých důlních věcí a jejich úpravy pro zpřístupnění návštěvníkům je v podstatě v počátcích. Takovou činnost povoluje báňský úřad, který v první fázi provede vstupní prohlídku, stanoví, za jakých okolností mohou návštěvníci do podzemí vejít, a určí, které části budou zpřístupněny. Po splnění těchto předpokladů vydá báňský úřad povolení. Podmínky v něm definované jsou potom pod dohledem pravidelných kontrol báňské záchranné služby. My jsme ve stavu přípravy na vstupní prohlídku. Vlastníkem lomů je společnost Lomy Mořina, a. s.

Proč vaši činnost umožňuje a jaká je podpora?

Z horního zákona vyplývá, že o důlní dílo se musí starat organizace, která je vytěžila. Ta je potom povinna zajišťovat, aby se nikdo neoprávněný bez povolení do prostoru nedostal. V minulosti se už stalo, že vlastník přistoupil právě na základě kontrol z báňského úřadu k zasypání lomu. Protože se domníváme, že zdejší historický a v Čechách tak unikátní terén se vyplatí lidem zpřístupnit, navrhli jsme založení občanského sdružení, které by podzemí převzalo. Naše sdružení by potom mělo za povinnost se o pronajatý prostor starat, udržovat uzávěry a splnit podmínky báňského úřadu týkající se starého důlního díla. Vlastník naší činnosti vychází vstříc, hlavně v budoucnu při provozování muzea o víkendech povolí vstup přes území svého závodu. Vchod do podzemí je pouze z areálu Lomy Mořina.

Před časem prošla tiskem informace, že by se právě v této oblasti již uzavřených lomů mělo znovu těžit…

To jsou fámy, těžit se tam opravdu nedá. Je pravda, že nad místem, kde se vyskytují námi připravované štoly, je stále dobývací prostor. Jedná se o asi deset milionů tun vápence. Aktivně se těžilo do 60. let minulého století, ale v roce 1957 zde vznikla rezervace a v ní se ze zákona těžit nesmí. Protože se kvůli tomu zásoby vyčerpat nedají, je nutné ještě před zahájením činnosti muzea oficiálně vyřídit zrušení dobývacího prostoru. O tom nyní aktivně jednáme na Ministerstvu průmyslu.

Muzeum formálně otevřené není, ale v polovině měsíce se zde konala akce pro veřejnost. Neorganizovali jste ji ovšem vy, ale Ministerstvo životního prostředí. Je to tak?

Ano, pořádají se zde dvě akce ročně. Tato byla již druhá. První se koná pravidelně již asi deset let a jmenuje se Evropský den parku. Probíhá v celé Evropě, otevřou se výjimečné stezky, vstupy do různých běžně nepřístupných rezervací a podobně. Jedná se o propagační akci pro veřejnost, na níž jsou návštěvníci seznamováni právě s činností ochranářů. Zde to funguje tak, že místní ochranáři vedou stezku z Karlštejna přes naše podzemí a končí až ve Svatém Janu pod Skalou. Tento podnik se uskutečňuje pravidelně kolem 20. května.

Je možné se dnes bezpečně dostat do lomů mimo tyto schválené akce? Jak to bylo v minulosti a jak je to dnes?

Pokud na internetu zadáte vyhledávání přírodních koupališť v blízkosti Prahy, na prvních místech se objeví Velká Amerika. Každý víkend v létě sem přijedou tisíce návštěvníků a stovky z nich se snaží dostat dolů. Žádná úředně schválená cesta tam nevede, vstup do lomů i do podzemí je zakázán. Často se zde řeší vážné úrazy, nezřídka i smrtelné. Podařilo se nám dohodnout s Klubem českých turistů a dnes je před vybudované bezpečné vyhlídkové terasy umístěna žlutá turistická značka. To je jediné bezpečné řešení, jak se podívat na zajímavá místa. Slibujeme si, že když v budoucnu umožníme návštěvníkům regulérně do podzemí vejít, výrazně se sníží počet neoprávněných vstupů.

Na internetu lze nalézt například portál www.lomy-amerika.cz. Jedná se o vaši aktivitu? Jste jedinou organizací usilující o zpřístupnění podzemí zde v okolí Mořiny?

Jako sdružení jsme v této oblasti jediní. Dříve jsme se pokoušeli o jiné právní formy, ale nakonec se jako nejlepší ukázalo právě občanské sdružení. Od října 2009 jsme oficiálně zaregistrováni na Ministerstvu vnitra ČR. Podobných internetových stránek jako lomy-amerika.cz je více. My s nimi nemáme nic společného.

Kdy plánujete oficiálně otevřít podzemí?

Pokud se nám letos podaří zrušit dobývací prostor a vše vyřídit s báňským úřadem, chtěli bychom do půlky příštího roku začít fungovat. Zatím nepřipadá v úvahu, že by se lidé dostali do Velké Ameriky. My budeme otevírat štoly v lomu Malá Amerika, tzv. systém Západ.

A Velká Amerika?

Velká Amerika není dotěžená. Lom sice je zavřený, ale není vyčerpaný, zlikvidovaný. V roce 1963 se zde zřítila část stěny a báňský úřad v polovině oblasti zakázal těžbu. Lom přešel do stavu zajištění a v něm je dodnes.

Právě na zmíněných stránkách na internetu je studie hotelu Amerika…

To není Amerika. Tento obrázek koluje po internetu již asi deset let. Jedná se snad o nějaký megalomanský projekt v podobném lomu v Číně. S námi nemá nic společného.

Za naši redakci vám přejeme hodně úspěchů. Věřím, že se za rok potkáme v otevřeném muzeu.Děkuji za rozhovor. Pro průběžné informace mohou čtenáři navštívit stránky sdruženíwww.hagen-morina.cz.

Michal Nešpor