Černošický úřad chce některé agendy vyřizovat v Dolních Břežanech

Ilustrační foto: Lucie Hochmalová

ČERNOŠICE – Černošický městský úřad připravuje zřízení nového detašovaného pracoviště. Kromě Černošic a Prahy by se měly některé agendy nově vyřizovat také v Dolních Břežanech. Nové kanceláře by měly být určeny pro agendy osobních dokladů, řidičských průkazů a registru vozidel.

Detašované pracoviště by se měly nacházet v místě, kde bude v budoucnosti stanice STK a obchodní centrum. „Důvodem je i přiblížení státní správy občanům, ale také nedostatek prostoru pro potřebné rozšíření počtu pracovníků na pracovišti v Podskalské ulici v Praze. S růstem počtu obyvatel našeho území a rozšiřováním kompetencí a činností – mimo jiné na úseku přestupků na úsekových měřeních a vysokorychlostních vahách – i náš úřad roste,“ komentoval rozšíření starosta Černošic Filip Kořínek.