Cena Našich novin dostane dalšího laureáta

Cena Našich novin dostane dalšího laureátaCena Našich novin – Cena Arnošta Tučka je pravidelně vyhlašována na posvícení v Letech.

Je určena těm, kteří se nezištně zasazují o rozvoj kulturního a společenského dění v regionech Dolní Berounka či Podbrdsko. Kandidáty navrhuje redakční rada společně se čtenáři Našich novin, kteří také svým hlasováním o vítězi rozhodnou. S jedním ze zakladatelů Ceny Našich novin, panem Miloslavem Frýdlem, jsme na toto téma prohodili pár slov:

Kdo vymyslel udílení Ceny Našich novin?

Toto ocenění, jak už název napovídá, jsme vymysleli my v redakční radě Našich novin. Smyslem bylo a stále je dát najevo, že i redakční rada Našich novin, tedy lidé, kteří se také snaží něco veřejně podnikat, vědí o dalších podobně aktivních lidech, váží si jich a chtějí je pochválit, ocenit, dát za vzor ostatním. Za důležité jsme považovali a považujeme, že nejde o nějakou vrchnostenskou pochvalu „shora“. Jsme přece všichni „na jedné lodi“ a chceme těm aktivním veřejně říct, že se o nich ví, že jejich práce má smysl a někdo si jí všímá.

Kdy byla cena poprvé udělována?

Prvně jsme ji udělovali v listopadu 1999 – v rámci oslav desátého výročí sametové revoluce a také desátého výročí vzniku Našich novin. Dostali ji tehdy ochotničtí herci manželé Křivánkovi z Řevnic. První roky se jmenovala Cena Našich novin, respektive Výroční cena Našich novin. Po několika letech, asi v roce 2007, jsme název rozšířili na Cena Našich novin – Cena Arnošta Tučka. Chtěli jsme tím dát najevo, že stále vzpomínáme na jednoho z pěti historicky prvních členů redakční rady Našich novin, který tragicky zemřel v říjnu 1996 (před 15 lety).

Vždy se cena vyhlašovala během letovského posvícení?

Laureáty jsme vyhlašovali leckde po našem kraji – v řevnickém zámečku či kině, v zadotřebaňském Společenském domě… Vždy v rámci nějaké jiné námi buď přímo pořádané, či spolupořádané akce. Vzhledem k výborné spolupráci s letovskou radnicí a k tomu, že Letovští slaví posvícení na Martina (tj. v listopadu) a v souvislosti s tím, že Naše noviny vznikly přímo v důsledku listopadových událostí v roce 1989, dohodli jsme se s tehdejším letovským starostou Jirkou Hudečkem (mimochodem jedním z laureátů CNN) před několika roky, že jak posvícení, tak vyhlašování Ceny Našich novin může být propojení obou akcí ku prospěchu.

Na ocenění jsou vždy navrhováni jednotlivci?

Až dosud byli vždy navrhováni jednotlivci – pominu-li, že asi třikrát byla čtenáři na Cenu NN navržena přímo redakční rada NN. Takové nominace (stejně jako nominace jednotlivých členů rady NN) však ze zásady odmítáme. Tak jsme si to při vymýšlení Ceny NN ustanovili.

Letos jsou nominováni níže uvedení kandidáti. Kdo z nich si Cenu Našich novin odnese, se dozvíte na posvícení v Letech v sobotu 12. listopadu kolem 16. hodiny.

• BLAŽENÍN Pavel, Černošice – za organizaci kulturního a veřejného dění v Černošicích, za ochotu a pomoc s akcemi v regionu

• FRÝDLOVÁ Stanislava, Zadní Třebaň – za mnohaletou obětavou pomoc při kulturních akcích v Poberouní, za spolupráci s NN

• HOLÝ Petr, Řevnice – za dlouholetou práci pro národní házenou a za propagaci a popularizaci sportu mezi dětmi

• KOZÁK Petr, Řevnice – za práci pro řevnický Sokol, za podporu regionální kultury a regionálního sportu, za spolupráci s NN

• KRÁL Karel, Dobřichovice – pro jeho nezměrné nadšení a nezištnou obětavost amatérskému divadlu

• PETROVÁ Pavla, Leč – za dlouholetou práci a nadšení pro Malé Notičky, za léta nadšené dobrovolné práce s dětmi

• STIBAL Bohumil, Všeradice – za snahu o povznesení a rozvoj Všeradic, za osvícené vedení této obce, za přínos rozvoji Podbrdska

• TAMCHYNA Ivo, Řevnice – za založení a dlouholeté vedení Divadelního studia při ZUŠ Řevnice a za vynikající pedagogickou i režijní činnost v tomto oboru

• VAŇKOVÁ Monika, Zadní Třebaň – za shánění sponzorů a grantů pro Sokol Řevnice. Za směrování nové podoby divadelního kina v Řevnicích a neutuchající nadšení inovovat, měnit, zlepšovat

• ZROSTLÍKOVÁ Ivana, Řevnice – za založení taneční skupiny Proměny, kterou úspěšně a s obdivuhodnou obětavostí vede od roku 2007 (bt)