Časté dotazy klientů DOBNET

DOBNET novinky PosilujemeV tomto čísle vám odpovíme na několik dotazů, které se často opakují v naší informační kanceláři.

Zaplatil jsem, ale přišla mi upomínka, proč?

Mohou být tři příčiny obdržení upomínky. Buď jste zaplatili po splatnosti faktury a náš systém vaši platbu zatím nezaevidoval. Doporučujeme telefonicky si ověřit,  např. za dva dny, jestli  je platba již zaevidovaná.

Nebo jste uvedli špatný variabilní symbol: nejčastěji zákazníci místo zákaznického čísla nesprávně uvádějí číslo faktury. Pokud jste si špatně zadaného symbolu všimli, je potřeba nás nejlépe e-mailem na adrese info@dobnet.cz informovat s uvedením jména, příjmení, případně názvu firmy, na koho je připojení evidováno, a údaje, o kterou fakturu se jedná, kdy  a z jakého čísla účtu byla uhrazena. Pracovníci kanceláře provedou nápravu a v odpovědi na e-mail potvrdí přijetí platby.

Třetí příčinou upomínky bývá nastavení trvalého příkazu. Pokud máte z nějakého důvodu nastavenou platbu trvalého příkazu později než 15. dne v měsíci, je vám často generována upomínka. Náš systém eviduje  platby, které nejsou na našem účtu 20. den, jako dluhy. Jestli vám to umožňuje termín příjmu peněz na váš účet (např. od zaměstnavatele), změňte datum úhrady trvalého příkazu ve prospěch DOBNET, o. s. Když vám peníze přicházejí později, řešením je zaslání platby jednorázovým příkazem a následně již na konci měsíce poukazujete peníze na měsíc příští a nedostáváte se do prodlení.

 

Už jsem zaplatil, ale stále mi nebylo obnoveno připojení

 V tomto případě jste platbu pravděpodobně poukazovali až na základě omezení přístupu ke službám sítě, musíte tedy počítat s tím, že jeden den zadáte příkaz k úhradě, banka jej zpracuje, platba musí být  zaregistrována i na naší straně v bance a posléze je tato informace importována do našich vnitřních systémů. Lze tedy zcela reálně počítat se třemi pracovními dny, než je vám umožněn plný přístup ke službám. Tento proces je automatický a odehrává se v podvečerních a večerních hodinách.

Pokud  u vás již došlo k omezení služeb a velmi spěcháte na jejich obnovení, nejrychlejší cestou je uhrazení dlužné částky v hotovosti, nebo platební kartou přímo v informační kanceláři v Dobřichovicích, Palackého 27 (po–čt 8–12, 12:30–18, pá 8–12) a služby budou obnoveny ještě týž den večer.

 

Nedostávám faktury ani žádné informace

Nejčastějším důvodem je špatně nahlášená  e-mailová adresa. Při uzavření smluvního vztahu jste nám uvedli e-mailovou adresu, ale mezitím jste možná začali používat jinou. Platíte formou trvalého příkazu, máte tedy pocit, že není potřeba se o nic starat. Je to ale omyl, protože vám mohou uniknout nejen důležité informace ohledně nabídek či plateb, ale třeba i podstatných informací o plánovaných činnostech na síti. Ve chvíli, kdy změníte svou e-mailovou adresu, stačí nám z ní poslat e-mail se sdělením této skutečnosti.

 

Proč je důležité mít aktuální telefonní číslo ve vaší databázi?

Pokud změníte telefonní číslo, nejsme schopni vám v případě potřeby zaslat informaci o aktuální situaci na síti. Nejste informováni o problému, který není na vašem přijímacím zařízení, a třeba marně hledáte příčinu u sebe. Nemůžeme vás kontaktovat, když sami zjistíme problém na vašem připojení, a jestliže zanecháte vzkaz na našem záznamníku, není možné dohledat, kdo volal, a prověřit připojení před kontaktováním uživatele.

 

Co mám dělat, když mám problém s připojením, zjistíte to sami?

Většinu dokážeme odhalit sami i na vašem přijímacím zařízení, ale nelze se na to spoléhat ve všech případech. Pokud problém zjistíte, kontaktujte nás v pracovní době informační kanceláře (po–čt 8–12, 12:30–18) na tel. č. 277 001 111, kde se vám budeme věnovat. Kdybychom s vámi hovořit nemohli, budete přesměrováni na hlasovou schránku, kam máte možnost namluvit vzkaz. Je důležité uvést jméno a příjmení osoby, na niž je přípojka evidována (případně název firmy), stručně popsat potíže, které se objevily, a telefonní číslo, na kterém chcete být případně kontaktováni, jestliže se liší od čísla, z něhož právě voláte. Problém můžete nahlásit i mimo pracovní dobu kanceláře, budeme ho řešit v závislosti na typu požadavku, nejpozději následující pracovní den.

Když se objeví nějaká závažnější komplikace na naší síti, např. na straně dodavatele připojení, jsme vám na našem telefonním čísle kanceláře k dispozici i mimo pracovní dobu, jedná se zejména o páteční odpoledne a případné víkendy a svátky.

Při počtu přístupových bodů a uživatelů není možné kontrolovat všechny naše zákazníky, jestli mají připojení v pořádku. Cílenou kontrolu provádíme v okamžiku závady nebo havarijního stavu, který řešíme např. přemístěním našich vysílacích antén, byť o pár desítek centimetrů.

V případě nestandardní situace neváhejte volat hned, nečekejte několik dní nebo i týdnů.

Jitka Pekná