Bývalý vojenský újezd v Brdech potřebuje peníze

Ilustrační foto: archiv
Ilustrační foto: archiv

V návaznosti na vyhlášení chráněné krajinné oblasti Brdy a kvůli lepší dostupnosti pro veřejnost vznikne na Příbramsku detašované pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR. Základna pro terénní práce ale zůstane v Jincích.

Kanceláře v Příbrami se budou věnovat především dotačním programům v širším regionu středních Čech a frekventovanějším správním agendám v CHKO, zatímco budova v Jincích poskytne zázemí těm pracovníkům, kteří se budou pohybovat přímo v prostoru bývalého vojenského újezdu a zajišťovat odborné a technické činnosti, jako jsou management, lesnictví, botanika či zoologie.

„Obě místa mají tu výhodu, že je Agentury ochrany přírody a krajiny bude mít k dispozici zdarma, neboť nám je poskytne Ministerstvo obrany a Ministerstvo zemědělství,“ podotkl ředitel AOPK ČR František Pelc.

Péče o území bývalého vojenského újezdu nebude jednoduchá a AOPK bude muset hledat různé zdroje finančních prostředků. Na jedné straně je v něm mimořádně cenné bezlesí, které vděčí za svůj vznik armádě – krajinu formovaly dopady střel a pojezdy tanků. Aby tyto plochy nezarůstaly, budou se muset udržovat. Na druhé straně se na území nachází běžné hospodářské lesy, hlavně smrkové porosty. Postupně by se do nich měly vysazovat další druhy dřevin, aby lesy byly pestřejší a odolnější.

(red)