Bioodpad se u Berounky zatím nesváží

Bioodpad se u Berounky zatím nesvážíZelený odpad končí převážně na soukromých kompostech.

Abychom si udělali přehled o tom, jak se s odpadem ze zahrad a z kuchyní hospodaří v okolních obcích, oslovili jsme zástupce jednotlivých obecních úřadů.

Dobřichovice
„V Dobřichovicích lidé svůj bioodpad skládkují na vlastních kompostech na zahradách, obyvatelé s trvalým bydlištěm mohou zdarma svážet trávu a jiný zahradní odpad do sběrného dvora s komunitním kompostováním,“ odpověděl na náš dotaz ohledně likvidace bioodpadu v Dobřichovicích tajemník Petr Hampl. Podle jeho slov se zemina vzniklá z kompostování používá převážně na úpravu veřejných ploch a trávníků. O jiném způsobu likvidace BRKO město zatím neuvažovalo.

Lety a Svinaře
Ve vedlejších Letech lze též využít sběrný dvůr. Větve z jarního ořezu se shromažďovaly na určeném místě u Berounky, kde se každoročně konají čarodějnice. Tam se poslední dubnový den také spálily. Podle starosty Letů Jiřího Hudečka se uvažuje o kompostárně, která by mohla svou velikostí obsáhnout potřeby jak Letů, tak Řevnic a Dobřichovic. Zatím se hledá vhodné místo, kde by bylo možné kompostárnu zřídit. Bude však nutné požádat o dotace na její stavbu. Obec také občanům nabízí svoz biologicky rozložitelného odpadu. Svozová firma nabídla zapůjčení nádob na bioodpad a za roční poplatek podle četnosti svozu a velikosti nádoby jeho svážení. Podmínkou svozové firmy je dvacet nádob na obec. Objednávky a platby lze provést na obecním úřadě. Podle informace z OÚ však o tuto službu projevila zájem zatím jediná domácnost v obci. Podobně je tomu i ve Svinařích, kde však zatím sběrný dvůr nemají. Podle slov starosty Vladimíra Roztočila kompostují majitelé zahrad trávu na vlastním pozemku. O možnost svozu bioodpadu dosud valný zájem nebyl.

Řevnice
V Řevnicích obsluhuje sběrný dvůr firma EKOS. Občané s trvalým bydlištěm mohou odvážet bioodpad včetně trávy a větví zdarma. Větve se zpracovávají na štěpku, kompostér zde není, takže tráva se vyváží podobně jako ostatní odpad ze sběrného dvora.

Zadní Třebaň
V Zadní Třebani každoročně řeší problém s naplňováním obecních kontejnerů na směsný odpad právě odpadem ze zahrad. „Protože obec zatím nemá vybudován sběrný dvůr, snahou zastupitelstva je získat dotace s tímto záměrem. Uvažujeme také o pořízení obecních kompostejnerů. Vše je však závislé na dostatku peněz. Prioritou obce je v současné době stavba vodovodu a kanalizace,“ říká k tématu Lucie Paličková, zastupitelka obce.

Všeradice
Ve Všeradicích se podle informace úřednice obecního úřadu snaží získat dotace na sběrný dvůr, kde by se mohlo též kompostovat. Jiné záměry ohledně nakládání s bioodpadem zastupitelstvo zatím nemá.

Karlík
Svozy a hospodaření s bioodpadem v Karlíku jsou podle starostky Marie Sommerové témata pro následující období. V současné době má jednání se svozovou firmou na starosti místostarosta obce ing. Krátký. Je třeba zjistit, jaké jsou potřeby obyvatel, zda jejich vlastní komposty a kompostéry na zahradách dostatečně pokryjí likvidaci bioodpadu. Není jisté, zda nabídka na svoz bioodpadu najde svou cílovou skupinu obyvatel. V Karlíku zatím nemají sběrný dvůr. Nárazový svoz odpadu obyvatelé řeší cestou objednávky svozu u soukromých firem s kontejnerovou dopravou.

Všenory
Situaci ohledně bioodpadu řeší Všenorští podobně jako v Karlíku. „Před dvěma lety jsme zjišťovali zájem obyvatel o svoz bioodpadu firmou Rumpold, která v obci zajišťuje svážení komunálního odpadu. Tehdy se ozvalo asi sedmnáct zájemců. Letos jsme nabídku zopakovali a zatím by si tuto službu objednalo sedm domácností. To je ale málo na to, aby se svozové firmě vyplatilo ji u nás provozovat. Stále je však možnost se na obecním úřadě ke službě zaregistrovat,“ doplňuje informaci o sběru biologicky rozložitelného odpadu starosta obce Zdeněk Seidler.

Liteň
„V Litni udržujeme celkem velká veřejná prostranství parku a zelených ploch. Máme dohodu se zemědělci z Mořiny nebo s velkokapacitním kravínem nad Litní, že můžeme bioodpad, který tvoří vlastně jen tráva, vyvážet na jejich kompost. My ručíme za to, že vyvezeme jen trávu,“ informuje o způsobu likvidace zeleného odpadu v Litni její starosta Karel Kliment. V minulosti nabídli zemědělci odvoz bioodpadu též obyvatelům Litně, ale protože se mezi biologicky rozložitelným odpadem na kompostu ve velké míře objevily i PET lahve a jiný odpad různého původu, byla další spolupráce v tomto ohledu zastavena. Posekaná tráva obyvatel tedy končí na soukromých kompostech stejně jako v ostatních obcích v okolí.

Barbora Tesařová