Z Karlíka do Dobřichovic po nové cestě

stezka karlikLéta nás tíží neřešitelný problém s bezpečnou dopravou z Karlíka do Dobřichovic pro pěší a cyklisty.

Protože vybudování chodníku od karlického kostela do Dobřichovic podél hlavní silnice brání soukromé vlastnictví polních pozemků potřebných pro chodník, podařilo se nám problém vyřešit alespoň částečně vybudováním cyklostezky v náhradní  trase „Viničná alej.“

Požádali jsme o dotaci na projekt Bezpečná cyklodoprava z Karlíka do Dobřichovic z ROP Střední Čechy. Povedlo se, a Obec Karlík dotaci obdržela. Partnerem projektu se stalo Město Dobřichovice, neboť i občané Dobřichovic tuto trasu využívají.

Nová cyklostezka z ulice Viničná alej v Karlíku vede po bývalé polní cestě do prostoru u Sokolovny v Dobřichovicích. Je napojena na hlavní trasy cyklostezek podél Berounky, po kterých se můžete dostat až do Prahy nebo Berouna. Slouží nejen pro cyklisty, ale i pro pěší. Díky její šířce 3 m se tam všichni vejdou. Jak jsme si všimli, využívají ji hojně občané na cestu do centra Dobřichovic za nákupy, na nádraží, děti na cestu ze školy, maminky s kočárky, i občané na procházku se psy nebo za sportem.

Povrch cyklostezky byl zvolen přírodní štěrkopískový a  v trase jsou umístěna 3 odpočivadla. Protože jsme měli obavy, že klasické kovové stojany na kola a dřevěné lavičky dlouho na místě nevydrží, požádali jsme o návrh kamenného vybavení místního sochaře z Karlíka pana Petra Váňu. Jeho nápad umístit na každém z odpočívadel lavičku a kamennou stěnu pro odložení kola z různých druhů materiálu se nám zalíbil. Práci provedl pan Shejbal – Kamenictví v rekordním čase. Tak budete mít možnost si odpočinout na odpočívadle žulovém, mramorovém nebo pískovcovém, kochat se krásným výhledem směrem východním anebo západním s pohledem na karlický kostel, a chvíli rozjímat.

Děkujeme všem, kteří se na vzniku dobrého díla podíleli.

Marie Sommerová, starostka obce Karlík