Besedy přiblíží život Dity Krausové a rekreaci v Dobřichovicích

DOBŘICHOVICE – Hned dvě velmi zajímavé besedy se konají ve středu 1. března v Dobřichovicích. Od 17 hodin můžete slyšet povídání s paní Ditou Krausovou v místní knihovně, od 18.30 hodin pak besedu o rekreaci v Dobřichovicích po roce 1918 v DODO.

Povídání s Ditou Krausovou se bude týkat životního příběhu této židovské dívky, která inspirovala španělského autora Antonia Iturbeho k napsání slavného bestselleru Osvětimská knihovnice. Dita Krausová, která se narodila v roce 1929, nyní žije v Izraeli. Besedu pořádá zdejší knihovna.

O historii rekreace po roce 1918 v Dobřichovicích bude mluvit Václav Matoušek z NPÚ. Organizátoři z DODO a KC Dobřichovice budou rádi, pokud přinesete dobové fotografie či dokumenty z meziválečného období.