Berounští se konečně dočkají nového nádraží

Foto: Mesto-beroun.cz
Foto: Mesto-beroun.cz

Dlouho plánovaný přesun autobusového nádraží, který je administrativně jednou z nejnáročnějších investičních akcí v Berouně, se právě nyní od dokumentů posouvá ke stavebním pracím. A vypadá to, že výsledný areál bude ještě bohatší než v původních návrzích.

Ve výběrovém řízení, na které dohlížela česká ministerstva financí a životního prostředí, stejně jako švýcarská strana, byla vybrána stavební firma Strabag. Ta navíc předložila nabídku výrazně nižší, než se kterou počítal původní projekt.

Beroun již začal vyjednávat s poskytovatelem dotace o využití uspořené částky na rozšíření a obohacení tohoto projektu. „Projektová dokumentace k přesunu nádraží vznikala již před mnoha lety. Tehdy byla ve stavebnictví naprosto odlišná situace a právě to se příznivě odrazilo i na nabídkách stavebních firem,“ potvrdila vedoucí odboru územního plánování a regionální rozvoje Dana Vilhelmová. Podle ní je reálné, že švýcarská strana zbylou část Berounu ponechá. Peníze ovšem musí být použity tak, aby naplnily cíle původního projektu, a navíc musí být stavebně vše dokončeno do června 2016.
Město v rámci rozšíření projektu navrhlo pořízení venkovní elektronické tabule a vybudování přístřešků pro všechna tři nástupiště včetně laviček – původně se počítalo pouze s jedním přístřeškem. Navrhlo také, aby se další část sumy použila na vybudování nové příjezdové komunikace včetně samostatné cyklostezky do lokality Na Podole. Druhá část by se mohla využít na revitalizaci stávajících prostor autobusového nádraží na Závodí.
Firma Strabag má zahájit stavební práce v druhé polovině ledna 2015. V první etapě počítá s administrací spojenou s vybudováním přeložek sítí a kabelů. Na duben je plánován začátek výstavby nové kruhové křižovatky Tyršova,  úprav v ulici U Nádraží a nové příjezdové komunikace.

(red)