Berounské úřady vyšly vstříc hendikepovaným

foto: Wikipedia.org
foto: Wikipedia.org

Interaktivní mapa, kterou najdou zájemci na webu města Berouna www.mesto-beroun.cz, je nyní nově doplněna o vyznačení přístupnosti vybraných veřejných budov.

Informace slouží zejména vozíčkářům, ale i dalším osobám se zdravotním handicapem, seniorům nebo i rodinám s dětmi v kočárku. V roce 2013 pracovníci sociální firmy Klubíčko Beroun, o.p.s. vyměřili přístupnost 26 veřejných budov a zastávek MHD v centru Berouna. Tyto informace jsou nyní k dispozici na webu města.

Každá zmapovaná budova nabízí krátký a praktický popis, který umožní lidem se zdravotním handicapem, seniorům ale i rodinám s dětmi v kočárku zjistit, zda je pro ně objekt dostupný bez pomoci, nebo jestli naopak pomoc druhé osoby budou potřebovat. Zjistí například, zda je objekt vybaven výtahem nebo plošinou. Zda jsou k dispozici parkovací místa pro invalidy, dostatečně široké chodby nebo jaká je nejbližší zastávka MHD.

Klubíčko zároveň jedná s majiteli budov o možnostech odstranění zjištěných nedostatků. V řadě případů postačí jen drobné úpravy a zlepšení informačního systému v budově, jinde ale půjde o nákladnou rekonstrukci nevyhovujícího stavu.

„Během vyměřování většina majitelů či správců budov projevovala velký zájem o naši práci a ochotu pomoci. Ke zlepšení snad pomůže i to, že jsme mohli přímo na místě vysvětlit, co a proč vozíčkářům a dalším osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,“ říká ředitelka Klubíčka a dobrovolný koordinátor projektu Alena Pecková. Cílem projektu je zvýšit samostatnost, soběstačnost a nezávislost hendikepovaných a tím jim umožnit zapojení do občanského života

(pš)