Benefice na pomoc škole ve Všenorech

Foto: V. Dousek
Foto z loňské benefice: V. Dousek

V sobotu 22. listopadu od 14 hodin se v prostorách Základní a mateřské školy J. Kubálka ve Všenorech koná Zábavné benefiční odpoledne.

Jde o dobročinné setkání rodičů, dětí, pedagogů a přátel zmiňovaného institutu. Na všechny přítomné čekají mimo jiné výtvarné dílničky, soutěže, občerstvení, nákup dárků na Vánoce, možnost získat hodnotné ceny v tiché aukci či tombole.

Získané peněžní prostředky budou využity na další rozvoj školy – hlavně pomůcky, které škole chybějí, například dataprojektory, stavebnice v MŠ, mapy, didaktické hry, chemické pomůcky, mikroskopy a podobně. Více informací se dočtete na skolavsenory.cz.

(red)