Astrolog: Rok 2014 určitě nebude žádná nuda!

Screen shot 2014-01-06 at 8.29.30Jak vidí rok 2014 astrolog Vít Kuntoš.

Již Tomáš Akvinský pravil, že »astra inclinant, non necessitant«, neboli »hvězdy naznačují, ale nenutí«. Astrologie není deterministická, budoucnost není dopředu přesně stanovená. Přesto nám hvězdy naznačují trendy, na základě kterých je možné ledaccos vytušit. Konkrétní projev těchto trendů lze pouze odhadovat, ale již jejich samotná znalost prozrazuje mnohé.

Ohlédnutí za rokem 2013

Aby bylo zřejmé, jak tyto trendy fungují, nahlédněme do mé předpovědi na rok 2013. V souvislosti se situací v Sýrii jsem hovořil o »náročném období«, přičemž jsem tehdy netušil, že se tento trend naplní skrze hrozící válečný konflikt. O budoucnosti USA jsem předpověděl, že »budou mít příležitost dostat se z nejhoršího«. A skutečně: ekonomika USA hlásí výraznější růst než loni o 1,8 % a tzv. Dow Jonesův index, významný ukazatel vývoje amerického akciového trhu, dosáhl rekordního maxima. V souvislosti s naší zemí jsem psal, že »vládnoucí strany tak mohou předvádět nevídané, bude docházet k náhlým a nečekaným obratům«. Z této astrologické kvality se vyklubal pád vlády. A dalo by se pokračovat.

Zajímavé okamžiky roku 2014

Celý rok bude na nebeské klenbě figurovat konstelace z loňského roku – kvadratura mezi Uranem v Beranu a Plutem v Kozorohu. Jedná se o velice tvrdou vazbu, která přináší pro celý rok napjatou atmosféru. V životech mnohých nastanou těžké životní zkoušky, mnozí o něco důležitého přijdou a nemusí být na první pohled zřejmé, že to je pro naše vlastní dobro. V této vazbě se odráží i mocenské tlaky, výbušné energie a tendence bořit tradiční principy, které se mohou naplnit na úrovni jednotlivce i celosvětově. Tuto kvadraturu doplní od února ještě Jupiter a témata této konstelace se mohou ještě více prosadit. Z tohoto pohledu se jeví první polovina roku jako náročnější, a to zejména v dubnu, kdy se disharmonicky zapojí i Mars a vytvoří tzv. velký kříž. Mars se zapojí problematicky i v listopadu. Konstelace mohou zejména v těchto obdobích, ale i v celém roce 2014, přinášet politické konflikty a přírodní katastrofy.

Není třeba se ovšem této doby obávat, jelikož jakýkoliv projev očisty – ať již na úrovni osobní či společenské, je nesmírně důležitý. Dochází ke změnám ve vědomí a je zde na místě hovořit o již trochu zprofanovaném pojmu: transformaci. Snáze budeme vnímat hlubší souvislosti této transformace na jařa, kdy bude Jupiter v trigonu na Neptun. Tato vazba může přinést více laskavosti do mezilidských vztahů, větší zájem o druhé i silnější duchovní prožitky. Inspirace, která v té době přijde, může naznačit další možnosti našich životů a stojí za to ji následovat.

Další zajímavý moment nastane na obloze v říjnu. Toto období může být příjemné a hezké, můžeme snadno dosáhnout úspěchů. Je ovšem třeba zachovat chladnou hlavu a vydržet, snažit se o trpělivost. V této době mohou být napjaté vztahy mezi jednotlivými státy a diplomatické vazby budou skřípat. Nepříjemné situace mohou nastat rychle a nečekaně, může dojít k otřesům i skandálům.

Svěží vítr zafouká do plachet Evropské unie a zejména léto 2014 může přinést uvolnění byrokratických otěží. Větší síly může EU zaměřit na sociální témata, na kterých může získat i nemalé politické body.

 USA

Pluto v opozici na Slunce horoskopu USA značí, že po vydechnutí v minulém roce zemi čeká nový nápor.

Bude se redefinovat podstata Spojených států, uvnitř se odehrají zásadní změny, přičemž to může pozměnit vnímání USA ve světě. Finanční potíže na sebe nenechají dlouho čekat, ekonomika zřejmě zažije nový propad. Důležité je, že Neptun bude přinášet nové ideje, které mohou být nakonec hnací silou změn. Také přinese posílení levicových trendů.

 Česká republika

Nový rok bude příslibem stabilizace politické situace, přičemž není pochyb o tom, že podporu hvězd budou mít zejména levicově zaměřené strany. Česká republika může vybudovat nová výhodná spojenectví a partnerství na mezinárodní úrovni.

Může dojít i ke sporům – v období od května do října, kdy mohou obraz naší země pokřivit média. Stejně tak mohou vyplout na povrch důležité informace. Rok 2014 určitě nebude žádná nuda.

Nezapomínejte však, že veškeré dění má svůj hlubší smysl a důvěřujte zdánlivě nejistým cestám. Můžete si být jisti, že vás čeká vždy jen to nejlepší, co vás může potkat. V pochopení těchto pravidel Universa je astrologie úžasnou pomocnicí – skrze výklady horoskopu klientům, ale třeba i skrze toto sepsání.

Vít Kuntoš, převzato z Našich novin.