Život školy na www.zsdobrichovice.cz

Život školy na www.zsdobrichovice.czZ vyprávění pana učitele Ing. Jana Syblíka z dobřichovické základní školy je na první pohled zřejmé, že má školu, a tedy svou práci rád.

Váží si práce svých kolegů, snaží se je podporovat v tom, abychom se o životě školy dozvěděli. Má totiž na starosti její webové stránky.

Jste učitelem matematiky a informatiky. Jak dlouho už?

Ani to nepočítám, beru to podle historie webových stránek naší školy.

Mým cílem je zatraktivnit a pravidelně aktualizovat naše stránky. Myslím, že se to zdařilo, na vysoké návštěvnosti stránek je to vidět. Loni jsem byl dlouho nemocný. Měl jsem mnoho času. Tak jsem si připravoval materiály pro výuku, testy, hledal jsem odkazy na zajímavé stránky, které nám mohou při výuce pomoci. A ty jsem pak umístil na webové stránky školy. A nejen ve svých předmětech, které mají k technice velmi blízko. Přípravu si dávám na školní stránky, protože je pak lépe dosažitelná. Jak pro mne, tak pro kolegy v naší škole, ale i jinde. Tyto přípravy jsou vhodné i pro nemocné žáky při studiu doma.

Snažím se dětem vštěpovat respekt k autorským právům, protože kde jinde se to mají naučit než ve škole. Proto pro veškerou práci s fotografiemi využíváme moje obrázky nebo přímo fotky dětí. Samozřejmě hledíme na legálnost všeho softwaru, který škola používá.

Kromě vašich předmětů jsou tu odkazy i na všechny ostatní, které se ve škole děti učí.

Učitelé jednotlivých předmětů mi dávají podněty a nápady, jaké odkazy by chtěli na stránkách najít, co se jim hodí používat při výuce. Mají tak všechno na jednom místě, mohou tedy materiály využívat při přípravě výuky i při výuce samotné. Pokud žák chybí ve škole a  doma může být připojen k internetu, což dnes o většině žáků platí, doplní si látku přímo přes odkaz na školních stránkách. Navíc tam najde i testy, které v hodině slouží k procvičení.

Škola je velmi dobře technicky vybavena. Aby mohli učitelé pracovat s elektronikou, je v každé třídě potřeba alespoň počítač, pro přípravu do hodin i ve sborovně a v kabinetech…

Podle mého názoru má škola techniku na velmi dobré úrovni. Kromě počítače v každé třídě máme dvě učebny informatiky, každou s dvaceti počítači, používáme activboardy, tedy interaktivní tabule, kterých škola zakoupila jedenáct. Práci s nimi jste mohli vidět při dni otevřených dveří. Učitelé, kteří mají k technice bližší vztah, se je naučili využívat rychle, ostatní se stále zdokonalují.

Jsou velmi oblíbené. Příprava na výuku je pro někoho složitější, ale dá se uložit a použít opakovaně.

Využívat lze také projektory, které promítnou žákům na plátno to, co se objeví na monitoru učitele. Takže pokud si pamatujete ještě opisování ze slajdů na meotaru, tak to je pryč.

Děti jsou hodně počítačově zdatné. Neumí s technikou někdy více než paní učitelky?

To víte, že ano. Děti ve svých hodinách i na kroužcích počítačů učím a připomínám to, aby pedagogům v hodinách pomáhaly, pokud se vyskytne nějaký technický problém. Ale najdou se i takoví rošťáci, kteří vytáhnou kabel monitoru z počítače a pak tvrdí, že se rozbil…

Informatika je průřezový předmět, měla by naučit využívat počítačovou techniku například při referátech, kdy je třeba zjistit informace z internetu, nějakým způsobem je zpracovat, ať do textu, tabulky nebo prezentace. Co všechno umí průměrný šesťák a co pak mládež v deváté třídě?

U nás vyučujeme informatiku od páté třídy. Šesťáci by měli umět základy obsluhy počítače, pracovat s myší a klávesnicí, používat výukové programy školní sítě, vytvořit a upravit text, vytvořit jednoduchou tabulku a graf.

Chci, aby žáci od šesté třídy měli svůj e-mail, a uměli s ním pracovat. Pak se s nimi lépe komunikuje, posílají mi výstupy své práce elektronicky.

V deváté třídě by měli žáci umět všechno, co potřebují k prezentaci své práce v kterémkoli předmětu. Např. v Editoru rovnic jsou  schopni řešit úlohy s lomenými výrazy i rovnice. Umí prezentovat svou práci pomocí textů, tabulek s grafy, prezentací apod.

Deváťáci letos vytvářeli obrázkové domino pro mladší spolužáky, kteří s ním také dále pracovali. Mám pak radost, pokud se žákyni, která nemá úspěch v matematice, daří v informatice v práci s obrázky, kde může uplatnit svoji tvořivost a estetiku, a ví, že právě s jejím dominem menší děti pracují nejraději.

Kromě toho, že trávíte spoustu času ve škole, byl jste zvolen do zastupitelstva Dobřichovic. 

Ano, nechal jsem se přesvědčit pro tuto činnost. Alespoň z pozice zastupitele mohu reagovat na „všeobecné povědomí“ typu, že druhý stupeň u nás je špatný. Opravdu zvu všechny, kteří o kvalitě vyučování pochybují, aby využívali dnů otevřených dveří k návštěvám školy. Nebo ať přijdou kdykoli po vzájemné dohodě, aby se sami přesvědčili, zda se tento mýtus zakládá nebo nezakládá na pravdě. Řekl bych, že toto „všeobecné mínění“ pak způsobuje vyšší odliv žáků pátých tříd na víceletá gymnázia. Skutečně nejsem proti tomu, aby odcházeli opravdu nadaní žáci. Jsem však odpůrcem stavu, kdy rodiče dají dítě na gympl po páté třídě a ono tam prolézá s trojkami, čtyřkami. Asi si umíte představit, co to udělá s jeho sebevědomím. Navíc děti ztrácejí dvě i tři hodiny denně jen dopravou.

Děti v šesté třídě jsou ještě tak malé. My se s nimi „mazlíme“, zatímco na střední škole do nich hustí encyklopedické znalosti.

Osobně si myslím, že pokud dítě samo na gymnázium nechce nebo není studijní typ, pak je chyba posílat ho pryč už po páté třídě.

Mám školu rád, proto se snažím, aby vypadala dobře i v očích veřejnosti. Raduji se z každého úspěchu, který zaznamenáme v soutěžích. Chci, aby webové stránky školy podávaly aktuálně zprávy o tom, co se ve škole děje, jakým životem žije. Myslím si, že kromě toho, že se snažíme výuku vytvořit v takové formě, která děti zaujme, organizujeme pro ně navíc spoustu zajímavých akcí, jako jsou mezinárodní aktivity v Eschwege nebo lyžařské kurzy v Alpách. Jezdíme do divadel, třídíme odpad, organizujeme Dobřichovickou míli. Naši žáci každoročně přispívají nemalou částkou na hipoterapii dětí ve stacionáři Náruč z výtěžku Dětských vánočních trhů. Všechny informace o jakékoli aktivitě najdete, podíváte-li se na webové stránky

P. S. Musím pochválit paní učitelky, které si samy zkusily webové stránky svým třídám vytvořit a aktualizovat je, nebo si do nich samy vkládají fotky.

Děkuji za rozhovor!

Barbora Tesařová