Zítra se odhalí památník na středověkém pohřebišti

Kostra v jednom z hrobů. Zdroj: Monografie dr. Zdeňky Krumphanzlové a kol.: "Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích" , Muzeum hlavního města Prahy, 2013.
Kostra v jednom z hrobů. Zdroj: Monografie dr. Zdeňky Krumphanzlové a kol.: “Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích” , Muzeum hlavního města Prahy, 2013.

Památník na raně středověkém pohřebišti u lahovického přístavu bude slavnostně odhalen v úterý 27. září ve 13 hodin za účasti radotínského starosty Karla Hanzlíka, zástupců okolních obcí a spřízněných firem.

Účast na akci přislíbily také opravdové „celebrity“ české archeologie – prof. PhDr. Jan Klápště CSc., Mgr. Miroslava Šmolíková, archeoložka, kurátorka archeologických sbírek v Muzeu hlavního města Prahy, PhDr. Michal Lutovský, archeolog a historik specializující se na raně středověkou archeologii nebo archeoložka Mgr. Petra Zemanová.

Kámen bude umístěn naproti přístavu u polní cesty do Chuchle na místě dávného pohřebiště. Na místo se lze dopravit autobusem linky 255 do zastávky “Přístav Radotín” nebo po vlastní ose.

Na základě opakovaného podnětu od občanů projednala radotínská Letopisecká komise možnosti důstojného označení tohoto dříve pietního místa a zároveň způsob, jak informovat veřejnost o významu této výjimečné archeologické lokality.

Díky podpoře společnosti Českomoravský cement, a.s. a celé řady spřízněných lidí, kteří pomohli s přípravou této výjimečné události, se podařilo získat velký blok sliveneckého mramoru, který bude odhalen na místě přístaviště, tam, kde kdysi v raném středověku pohřbívali. Místo, kde se historie potkává s přítomností, bude zároveň osazeno informační deskou s podrobnějšími popisy o historii lokality.

(red)