Zastavitelné území se v Dobřichovicích zmenšilo

Foto: Petra Stehlíková

DOBŘICHOVICE – Dobřichovice konečně mají nový územní plán. Pro všechny vlastníky nemovitostí tak končí období nejistoty. Tamní zastupitelé jej schválili po mnohaleté přípravě.

Rozhodnutí pořídit nový územní plán padlo již v roce 2011. „Nový územní plán nedovoluje proti tomu dosavadnímu rozšiřování zastavitelného území. To se naopak o něco zmenšuje,“ komentoval schválení starosta Petr Hampl s tím, že samotné regulativy se nemění nijak výrazně.

V některých lokalitách jsou o něco přísnější než doposud, někde naopak mírně volnější. Ve dvou lokalitách města schválením nového územního plánu nevznikají dokonce vůbec žádné změny. Platí zde totiž nadále stávající regulační plány, které nový územní plán respektuje.

Jedná se o oblast centra města, pro nějž byl schválen regulační plán v roce 2014, a jeho změna č. 1 byla schválena v roce 2019. Druhým regulačním plánem jsou definována pravidla pro výstavbu na východní zóně Dobřichovic v lokalitě Dlouhý díl.