Zápisy do ZŠ Dobřichovice a Řevnice

Zápisy do ZŠ Dobřichovice a ŘevniceZápis do ZŠ Řevnice se koná 19. ledna pro řevnické děti a
 20. ledna pro předškoláky z okolních obcí.

Přihlášku je třeba vyplnit a elektronicky odeslat nejpozději 18. ledna. Zápis se odehrává v budově prvního stupně na adrese Revoluční 901 v Řevnicích. Po oba dny začíná zápis ve 14 hodin a končí v 17:30.

Pro urychlení celého administrativního procesu lze ze stránekwww.zsrevnice.cz stáhnout formuláře žádostí, dotazníky vyplnit a do 19. 1. 2012 elektronicky zaslat žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na adresu: m.skarda@zsrevnice.cz.

S sebou k zápisu přineste vyplněný zápisní lístek žáka 1. třídy a dotazník pro rodiče. Oba formuláře jsou ke stažení na webu školy.

V případě žádosti o odklad školní docházky přinesou s sebou rodiče vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky.

Pro vyřízení odkladu školní docházky je nutné doložit vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, v ideálním případě do měsíce od podání žádosti.

Podle slov paní ředitelky Mgr. Štěpánky Rajchlové počítá ZŠ Řevnice opět s otevřením třech prvních tříd.

Zápis do 1. ročníku proběhne v úterý 7. 2. 2012 od 14:00 do 19:00 hodin v nové budově školy na adrese Raisova 794, Dobřichovice (u haly BIOS).
Od 1. září 2011 otevře ZŠ Dobřichovice dvě první třídy.

Pro oba zápisy s sebou přineste rodný list dítěte a OP aspoň jednoho z rodičů.

(bt)