Veselé vánoce

Veselé vánoceDOBNET, o.s. přeje všem svým uživatelům a lidem v regionu pohodové prožití svátků a šťastné vykročení do Nového roku.

Děkujeme všem za používání našich služeb a upozorňujeme, že dneškem počínaje u nás platí vánoční provoz, během kterého není v provozu naše informační kancelář a během kterého jsou omezeny i servisní zásahy techniků – pouze na opravování závad.

Těšíme se na shledanou opět 2.1.2012