V Řevnicích začíná rekonstrukce jezu

Foto: archiv

Rekonstrukce jezu, který bude doplněn o rybí přechody, začne v Řevnicích ve čtvrtek 11. dubna. Zítra se tedy předá staveniště zhotoviteli, kterým je společnost Metrostav.

Stavba by měla být dokončena v roce 2021. Na počátku bude vybudováno zařízení staveniště, příjezdové komunikace a následně provedeny stavební jímky zajišťující ochranu nově budovaných konstrukcí před zatopením.

Samotná stavba spočívá ve vybudování dvou rybích přechodů, jednoho u pravého a druhého u levého břehu, a dále pak ve vybudování skluzu pro vodáky u pravého břehu a minimální opravy jezové koruny u levého břehu. Na pravém břehu proto dojde k omezení průchodu po existujícím chodníčku u náspu dráhy nad jezem. Omezené budou i možnosti průchodu po pravém břehu mezi jezem a letovským mostem.

(pan)