Teplotní rekordy v Dobřichovicích

Teplotní rekordy v DobřichovicíchVeřejnost vzrušují rekordy, zvláště když nejde jen o Barboru Špotákovou nebo Jamajčana Bolta, ale o místo, kde žijí.

Již několikrát jsme slyšeli, že nejvyšší teplota v České republice (tedy český rekord) byl zaznamenán v Dobřichovicích. Vypravili jsme se k dobrovolným pozorovatelům Českého hydrometeorologického ústavu a jejich stanici, která se nachází na rohu Anglické a Polní ulice.

Tam jsme se mj. dozvěděli, že s tímto ústavem spolupracují již od roku 1999, kdy zde byla zřízena tzv. meteorologická budka s teploměry na měření maxim i minim i časovým průběhem teploty, vlhkoměrem, srážkoměrem atd.. Tehdy se také veškerá měření a pozorování prováděla a zaznamenávala ručně, a to 3x denně, což znamenalo, že obsluha se nemohla ze svého domova vzdálit na více než několik hodin!! Metodika měření a pozorování je jednotná pro všechny stanice v celé ČR a je schválena WMO – světovou meteorologickou organizací.

Od dubna 2011 byla v Dobřichovicích na zahradě dobrovolných pozorovatelů zřízena automatická digitální meteorologická stanice, která měří nejen maxima a minima teplot, ale i výškový průběh teploty (ve výšce 5 cm a 2 m nad terénem), měří i směr a sílu větru a data se přenáší automaticky do sídla ČHMÚ. Kromě těchto dat provádějí naši meteorologové i nadále ruční pozorování atmosférických jevů, stavu počasí, stavu půdy, sledují sněhovou pokrývku a další a provádí kontrolu funkce všech přístrojů.

A co ten český rekord? Naši dobrovolní meteorologové se domnívají, že vyšší teploty v Dobřichovicích jsou výsledkem několika faktorů, v jejich lokalitě proti Krásné stráni i odrazem tepla od tohoto kopce, kde mj. dříve rostla i vinná réva. K tomu přispívá malá nadmořská výška kolem 205 m nad mořem a údolní poloha města. Možná, že někoho napadne znovu u nás začít vinou révu pěstovat.

vk, převzato z dobřichovických Informačních listů