Stane se náš region ropným a plynovým polem?

Stane se náš region ropným a plynovým polemTěžařská firma požádala ministerstvo životního prostředí o stanovení průzkumného území.

O tom, že region Dolní Berounka leží na ložisku takzvaných břidličných plynů, se ví už několik let. Nyní došlo na první krok k případné těžbě. Firma Hutton energy prostřednictvím dceřiné firmy  Basgas Energia Czech požádala o stanovení průzkumného území pro vyhledávací průzkum ropy a hořlavého zemního plynu vázaného na břidlice.

Zamýšlené území zasahuje pod dvaadvacet obcí. Začíná v bezprostřední blízkosti Berouna a končí na hranicích Prahy. Průzkum by stanovil výtěžnost ložiska. Se stanovením průzkumného území už vyjádřila nesouhlas správa CHKO Karlštejn.

Na našem území se vyskytují takzvané černé silurské graptolitové břidlice, obsahující až osm procent hořlavého plynu a ropy. Vznikaly ve starších prvohorách a jsou staré zhruba 416 až 430 milionů let.

Případná budoucí těžba by přinesla na jednu stranu zásah do živostního prostředí, na druhou stranu  poplatky do obecních rozpočtů. Ze zákona by mohly získat 7,5 procenta z ceny nerostu. Ve světě se tímto způsobem těží pouze v USA a Austrálii.

(jm)