Společnost Hutton Energy

Společnost Hutton EnergyHutton Energy je společností sdružující skupinu dceřinných firem zaměřující se na průzkum a rozvíjení nekonvenčních uhlovodíkových zdrojů v Evropě

Specificky se orientuje na vyhledávání oblastí vhodných pro těžbu břidličného plynu. V současnosti působí v Polsku, na Ukrajině, ve Španělsku a v Nizozemsku. Prostřednictvím dceřiné společnosti Strzelecki Energia je společnost Hutton 100% vlastníkem šesti koncesí v Polsku o celkové rozloze 526 tisíc hektarů.

Společnost Hutton založili nejvýznamnější průkopníci těžby na břidličném ložisku Marcellus Shale v USA, kteří v roce 2004 identifikovali klíčová ložiska břidličného plynu a zajistili pronájem nalezišť o výměře větší než 5.000km². Nyní se podílí na průzkumu možností těžby nebo již těží břidličný plyn ve většině významných amerických břidlicových pánví, celkem jde o území o hrubé ploše více než 400 000 hektarů.

Společnost Hutton Energy byla založena v červnu 2011 za účelem akvizice australské firmy BasGas Pty Ltd of Australia, přičemž mateřská společnost byla přesunuta do Londýna. Hutton je nyní mateřskou společností pro všechny aktivity a pobočky společnosti BasGas.

Společnost je soukromě vlastněná a 75 % jejích vlastníků pochází z Austrálie. Do společnosti investovala v dubnu 2010 Macquarie Bank, která je nyní významným podílníkem ve skupině. V České republice působí společnost Basgas Energia Czech, s.r.o. (zdroj:www.basgas.com)

Téma zpracovala Ing. Barbora Tesařová