Soutok dvou řek ožije Slavnostmi rovnodennosti

Berounsko – Poutavé místo, Soutok řek Berounky a Vltavy, který se má v budoucnu proměnit v příměstský park, ožije v druhé polovině září Slavnostmi rovnodennosti. Konkrétně se uskuteční 22. září od úsvitu do západu Slunce.

Jde o první z plánované série aktivit, jejímž tématem je zejména sounáležitost mezi člověkem a přírodou. Aktivity navazují na činnost platformy Společně na soutoku a jsou součástí projektu Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím humanitních a uměleckých věd, podpořeného Technologickou agenturou ČR. Na projektu se podílí Institut pro plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Akademie múzických umění v Praze a Vysoká škola ekonomická v Praze.

Dopoledne budou zajištěny výpravy do divočiny pro školní skupiny a odpoledne zábavně naučný program pro širokou veřejnost. Více najdete na v této události.