Řevničtí žáci sbírali zelené kilometry

Foto: archiv školy
Foto: archiv školy

Základní škola v Řevnicích se na konci září zapojila do celoevropské kampaně ZOOM -– Děti v pohybu. Ta od roku 2002 oslovuje děti i jejich rodiče a snaží se je motivovat k častějšímu využívání takových druhů dopravy, které jsou přátelštější k životnímu prostředí.

V rámci projektu Aby se v Řevnicích lépe do školy chodilo přicházely děti z prvního stupně do školy a odcházely z ní pěšky, jezdily na kole či na koloběžkách. Cílem soutěže o zelené kilometry bylo pomoci dětem vykonávat každodenní cesty ekologickým způsobem, ať už jdou samostatně či v doprovodu rodičů.

Na začátku každého dne si žáci promluvili s paní učitelkou o tom, jak se dopravili do školy a jakým způsobem cestovali předchozí den domů. Do svých pracovních listů si vylepili záznam zelených stop. Každá cesta bez použití automobilu se rovnala jedné zelená stopě ve tvaru nožiček, kola či koloběžky.

Loni škola uspořádala mezi žáky dotazníkový průzkum o dopravní situaci v Řevnicích. V rámci školních projektových dnů vytvářeli chlapci a děvčata třídní mapy nebezpečných míst. Proběhlo i sčítání aut. Poté vznikla pracovní skupina pro tvorbu plánu školní mobility, v níž byli i žáci 9. tříd. Zpracovala informace do školní mapy nebezpečných míst, kterou pak na řevnickém městském úřadu předala projektantovi Petru Kumpoštovi jako podklad studie zlepšující dopravní situaci ve městě. Jednou z letošních aktivit je plánovaná výstavba zastřešeného přístřešku pro 20 kol a koloběžek.

(red)