Řevnice přidaly místa s kontejnery na tříděný odpad

revnice revnice.czNa začátku roku 2014 jsme v rámci zlepšování kvality sběru tříděného odpadu rozšířili místa pro odkládání papíru a plastů o křižovatky Mírová/Revoluční a Selecká/Škroupova.

Děkujeme všem zodpovědným občanům Řevnic, kteří umístili svůj nepotřebný textil do kontejneru ve Sběrném dvoře EKOS. Diakonie Broumov v lednu odvezla plné auto textilu, který po protřídění bude předán lidem, kteří takovou pomoc potřebují.

Libor Kvasnička, starosta Řevnic, převzato z řevnického Ruchu.