Radnice schvalují rozpočty

Ilustrační foto: archiv

DOLNÍ BEROUNKA – Většinu zastupitelstev v dolním Poberouní čeká v prosinci schvalování rozpočtu na rok 2021. Zastupitelstvo města Černošice zasedalo již ve středu 9. prosince.

Poslední letošní zasedání Zastupitelstva města Řevnice se schvalováním rozpočtu se bude konat 14. prosince. O dva dny později 16. 12. budou rozpočet projednávat v Letech, konkrétně od 19 hodin na obecním úřadě.

Ve stejný den budou zastupitelé zasedat i v Mníšku pod Brdy, a to od 18:00 ve velkém sálu Pavilonu. Pokud to aktuální epidemiologické situace nedovolí, uskuteční se on-line. Radnice přiznává, že po dlouhé řadě let zvyšujících se příjmů bude letošní rok kvůli pandemii zcela odlišný. Odrazilo se to i na sestavování rozpočtu. „Výpadky ve výběru daní snížily hlavní zdroj obecních příjmů a důsledkem je přehodnocování plánovaných výdajů. K tomu končí dotační období, objem prostředků je nižší a zpřísňují se podmínky pro získání podpory. Vyhlašování programů mívá zpoždění a je značně nejisté,“ říká vedení města s tím, že do připraveného rozpočtu na poslední chvíli zasáhlo schválení daňového balíčku v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Návrh rozpočtu na rok 2021 včetně komentáře o vývoji příjmů a dopadů krize je zveřejněn na stránkách města.

(pan)